Vetenskap

Coronaviruset och ”vanlig” influensa – likheter och skillnader

Foto: Anastasiia Chepinska / Unsplash.com
Marika Atlegrim
Publicerad i
#143
Lästid 2 min

Det finns de som säger att det inte är värre att smittas av coronaviruset än av årets vanliga influensainfektion. Men det finns stora skillnader.

1. Symptom

En infektion av influensa kommer ofta plötsligt med snabbt stigande feber, torrhosta, huvudvärk, värk i kroppen och med en påfallande trötthet. Infektionen kan hos vissa personer övergå i en bakteriell lunginflammation och hjärtsvikt.

Sjukdomen som orsakas av coronaviruset, covid-19, är en mer gradvis sjukdom med feber, torrhosta och halsont. Den ger så småningom andnöd och kan ge en allvarlig lunginflammation och njursvikt.

2. Smittsamhet

Covid-19 är mer smittsam än influensan. En person som fått influensan smittar i regel en till två andra personer. När det gäller covid-19 kan en person smitta två-tre personer. Båda virusarna smittar med droppsmitta.

Inkubationstiden för influensa är kort – 1-3 dagar med högst smittsamhet i början av infektionen. För covid-19 är, vad man nu vet, inkubationstiden på 2-14 dagar. Smittsam blir man i regel då man börjar hosta (och därmed sprida virus). Det är dock klarlagt att man i vissa fall kan vara smittsam via aerosoler (utandningsluft) redan innan man uppvisar symptom.

3. Vaccin och immunitet

För säsongsinfluensa finns vaccin tillgängligt. Vaccinet rekommenderas till riskgrupper och ges gratis till vårdpersonal. Drabbas man av influensa finns också receptbelagda antivirala medel som kan sättas in tidigt i förloppet.

Mot coronavirus finns ännu inget vaccin, men det jobbas febrilt för att få fram ett. Men detta kan ta 12-18 månader, kanske ännu längre. Just nu pågår tester med några antivirala läkemedel som verkar kunna minska symtomen på covid-19 (Remdesivir och Chloroquine).

Immuniteten för genomgången influensainfektion ger ett bra skydd mot årets influensa. Vaccinet ger ett 70-procentigt skydd. Hur länge man är immun efter att ha tillfrisknat från covid-19 vet man ännu inte.

4. Dödlighet

Dödligheten för vanlig influensa ligger på 0,1-0,2 procent. Det är alltid högre siffror för äldre och för de med underliggande sjukdomar. För covid-19 vet man ännu inte helt säkert, men en dödlighet på 0,3-1,0 procent är i dagsläget rimligt. Precis som influensan är dödligheten högre bland äldre och multisjuka. Siffrorna kommer att justeras först då serologiska tester finns och kan göras!

1 svar på ”Coronaviruset och ”vanlig” influensa – likheter och skillnader”

  1. Ni kanske borde ändra i texten (punkt 2) vad det gäller smittsamhet, det är numera klarlagt att man smittar innan hosta/nysningar, via aerosoler, dvs utandningsluft.

    Svara

Lämna en kommentar