Partinytt

Årets 1 maj med Arbetarpartiet

För upprustning av sjukvård och äldreomsorg samt för en folkomröstning om Nato

Tomas Westerström
Publicerad i
#176
Lästid 2 min

Arbetarpartiet uppmärksammade traditionsenligt arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj. På dagordningen stod ett torgmöte på Rådhustorget i Umeå samt ett digitalt anförande.

Torgmötet inleddes av att konferencieren Patrik Brännberg berättade om de ljuspunkter som går att urskönja för arbetarrörelsen internationellt. Att 50 miljoner löntagare har strejkat i Indien mot regeringens förslag att införa antifackliga lagar och en våg av facklig organisering i USA var två av de exempel som han tog upp.

Arbetarpartiets gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, Davis Kaza, höll ett valinriktat tal där han betonade behovet av en ny politisk inriktning för Umeå kommun. Behovet av ökat personalinflytande och en demokratisering av kommunens arbetsorganisation var en av de frågor som togs upp, liksom behovet att prioritera lagstadgade basverksamheter som omsorger och skola före skrytprojekt.

Marika Atlegrim, biomedicinsk analytiker vid Norrlands Universitetssjukhus, fokuserade i sitt tal på det akuta behovet av en rejäl upprustning av sjukvården. Detta mot bakgrund av coronapandemin och den ”vårdskuld” denna gett upphov till. Hon avslutade sitt tal med att berätta om hur vårdpersonal i Finland och Danmark strejkat för bättre löner och arbetsvillkor, och att även vårdpersonal i Sverige måste vara beredd att ta till skarpare kampmetoder.

Arbetarpartiet tog också tillfället i akt att argumentera för behovet av en folkomröstning för eller emot ett svenskt Nato-medlemskap under 1 maj. Detta dels i form av att Jan Hägglund, ordförande för AP, höll ett videofilmat anförande där han redovisade en rad argument för en folkomröstning och mot ett Nato-medlemskap. Hägglund riktade hård kritik mot det demokratiska underskott som präglat riksdagspartiernas hantering av Nato-frågan. AP hade även ställt upp ett informationsbord på Rådhustorget, där partiets medlemmar sålde material om behovet av en folkomröstning samt bjöd in till ett samtal med den tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman (läs mer om detta här).

I videoklippen nedan kan du själv ta del av torgmötet och det digitala anförandet.

Torgmötet på Rådhustorget i Umeå

Jan Hägglunds anförande

Bilder från torget

Lämna en kommentar