Miljö och klimat

Samordnad varudistribution kan kraftigt minska utsläpp från trafiken

Samordnad varudistribution kan kraftigt minska utsläppen från den tunga trafiken. Foto: Tore Danielsson (CC BY-SA 4.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#176
Lästid 2 min

Sedan drygt 15 år tillbaka har en rad försök med att samordna varutransporterna genomförts i svenska kommuner. Alla försök pekar åt samma håll: samordnade varutransporter kan kraftigt minska utsläppen från den tunga trafiken.

Minskningen handlar både om utsläpp av koldioxid (som är skadligt för klimatet) och utsläpp av kvävedioxid (som är skadliga för människors hälsa). Försöken med samordnad varudistribution har sett olika ut, men det gemensamma är att kommunerna inrättat en omlastningscentral för gods samt köpt in ett datasystem för bland annat planering av körningar.

Med hjälp av dessa har transporterna till och från butiker eller kommunala verksamheter kunnat skötas mer effektivt. Lastbilarna har kunnat fyllas i långt större utsträckning, vilket minskat behovet av lastbilar.

En av de större studierna kring miljöeffekterna av samordnad varudistribution har genomförts bland åtta kommuner på Södertörn söder om Stockholm (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö). Studien genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

De åtta kommunerna har sedan 2014 samordnat transporterna av gods till olika kommunala verksamheter. Studien visade att mellan åren 2014 och 2017 så minskade de fossila koldioxidutsläppen med hela 73 procent. Detta var främst ett resultat av att kommunen ställde krav på biobaserade drivmedel i upphandlingen av transporterna. Utsläppen av kvävedioxid och partiklar har minskat med ca 70 procent.

Samordningen gäller dock enbart transporter till vissa av kommunernas egna verksamheter och inte alla transporter i de åtta kommunerna. Det finns därför potential att minska utsläppen ytterligare.

Studiens resultat visar dock på de potentiellt mycket stora miljövinster som går att göra med en samordning av varutransporterna. Ska samordningen bli riktigt effektiv måste den dock omfatta majoriteten av varutransporterna. Ett försök i Linköping år 2005, som innefattade DHL, Posten och Schenker, resulterade i att lastbilarnas körsträcka i centrala Linköping – och därmed utsläppen – minskade med hela 50 procent.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.