Webb-TV

Veckans Nyheter blir namnet på Nya Arbetartidningen

Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 1 min

Ansvarig utgivare Jan Hägglund talade om syftet med vår tidning och tankarna bakom namnbytet i en webb-tv-sändning på 1 maj i år.

Namnbytet är inte enbart ett byte av namn. Namnbytet speglar de dramatiska förändringarna i den politiska situationen bland annat i Sverige. Det är dessa dramatiska förändringar som ställer krav på tydligare målsättningar för tidningen.

Veckans Nyheter har kvar samma underrubrik som NyA – för framtidens arbetarrörelse. Detta visar att tidningens grundläggande målsättning består. I denna artikel kommer vi att beskriva de dramatiska förändringarna i den politiska situationen och visa på varför dessa kräver tydligare målsättningar för tidningen. Det är mot denna bakgrund som namnbytet på tidningen ska ses.

Tidningens ena målsättning är att höja allmänbildningen hos läsaren. Denna ambition innebär att alla ska kunna läsa Veckans Nyheter med behållning – inte minst våra ekonomiska analyser. Tidningens andra målsättning är att, i första hand, nå ut till alla som ser sig själva som knegare.

Lämna en kommentar