Ålidhems församling försöker, med hjälp av osanningar, hindra hundägare från att bada sina hundar vid kyrkstugan. Fortsättning följer.

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

Ingress
Vilka är det som försöker hindra hundägare från att bada sina hundar på en badplats vid Nydalasjön – en plats där hundägare alltid har kunnat bada sina kopplade hundar under årtionden?

Jag berättade igår (2 augusti) att upprörda hundägare hade börjat ringa till mig redan under förra veckan och att dessa kontakter med upprörda hundägare fortsatte under helgen och även under början av denna vecka. En av de hundägare som jag talat med hade badat sin hund på denna badplats sedan i början av 2000-talet? Andra hade ”bara” badat sina hundar vid denna badplats under tio år eller fem år. För att sammanfatta: Hundägare har alltid haft rätt att utnyttja denna badplats för att bada sina hundar där.

Platsen är Kyrkstugan.

De, som från och med i år, gör sitt yttersta för att hindra hundägarna från att bada sina hundar vid den badplats som hör till Kyrkstugan är representanter för Ålidhems församling, Svenska kyrkan. Tyvärr använder representanterna för Ålidhems församling osanningar som metod för att stoppa hundägarna och deras hundar.

Ålidhems församling har inte ens rätt att sätta upp det ”förbudsplakat” som du kan se nedan.

Plakatet saknar all juridisk betydelse – för hundägare, hundar och alla andra. Detsamma gäller för de muntliga argument som representanter för Ålidhems församling använder sig av för att hindra hundägare från att bada sina hundar vid badplatsen intill Kyrkstugan. Deras muntliga argument saknar, också den, juridisk betydelse. Representanterna för Ålidhems församling har alltså, helt självsvåldigt, från och med i år  tagit sig rätten att med hjälp osanningar  göra sitt yttersta för att hindra hundägare från att bada sina hundar vid Kyrkstugan – något dessa haft rätt till under väldigt många årtionden. Och en rätt som de (hundägarna) fortfarande har.

Plakatet och den muntliga argumentationen saknar alltså all juridiskt betydelse – för hundägare, hundar och alla andra. Alla som har sin hund i koppel kan lugnt fortsätta att bada sina hundar vid Kyrkstugan – precis som under alla tidigare år och årtionden!

Om plakatet ovan.Anställda vid Naturvårdsverket anser följande: Ett plakat av denna typ faller under en speciell lagstiftning. I denna lagstiftnings § 5 står bland annat följande: ”Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet…”
Representanterna för Ålidhems församling har inte brytt sig om att skaffa något tillstånd från någon myndighet!

Del ett
Kommentarer till ”förbudsskylten”:
* Hundägare och hundar räknas här som en del av allmänheten,

* Eftersom Ålidhems församling saknar tillstånd att sätta upp detta ”förbudsplakat” saknar plakatet all juridisk betydelse,

* De enda personer eller kyrkliga organisationer för vilket plakatet ovan skulle kunna få någon juridisk betydelse är för de som olovligen har satt upp plakatet. Jag vet inte om böter skulle utdömas vid en anmälan?

*Jag upprepar lagtexten: ”Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet…”.
Återigen: Eftersom representanterna för Ålidhems församling inte har brytt sig om att inhämta något tillstånd från någon myndighet –  men ändå har tagit sig rätten att utfärda ett ”förbudsplakat” samt muntligen kört bort hundägare – har de alltså brutit mot lagen (som ju kräver ett tillstånd från en myndighet).
Representanterna för Ålidhems församling har alltså ersatt lagens bestämmelser med osanningar. Och genom att ha agerat i församlingens namn har de (representanterna) även gjort församlingen ansvarig för osanningarna och för brottet mot de bestämmelser som gäller för ”förbudsskylten”.

*Återigen: Alla som har sin hund i koppel kan lugnt fortsätta att bada sina hundar vid Kyrkstugan – precis som under alla tidigare år och årtionden!

Del två
Representanter. Jag skriver konsekvent ”representanter” för Ålidhems församling. Jag vill nämligen inte lägga skulden för det som har skett på medlemmarna i Ålidhems församling. Och naturligtvis inte på hela Svenska kyrkan, till vilken Ålidhems församling hör.

Men inte desto mindre är de som försöker hindra hundägarna från att använda badplatsen vid Kyrkstugan representanter för Ålidhems församling, som utgör en del av Svenska kyrkan. I sina försök att avvisa allmänheten (till vilka hundägare med kopplade hundar hör) från ett område som är av betydelse för friluftslivet använder sig alltså representanterna för Ålidhems församling av osanningar. Tyvärr. Detta har jag visat när det gäller ”förbudsskylten” och den muntliga argumentation som ligger i linje med denna.

Del tre
Men är det inte bra att hundar håller sig borta från platser där det finns folk som kan bli skrämda av hundar? Och gör inte hundar sina behov i vattnet? Sådana frågor kan ställas. Svaren är följande:
Svar a)
Det får finnas hundar (i koppel) på bland annat den större badplatsen vid Nydalasjön. Även där kan det finnas hundrädda. Men det är betydligt lättare att lugna eventuellt hundrädda på en mindre badplats än på en större. Det är också mycket mindre liv och kiv på en mindre badplats än på en större badplats (med attraktioner intill som får glada barn att skrika högt). Detta gör ofta hundar lugnare på en mindre badplats.
Svar b)
Det kan hända att olyckor sker och att hundar gör sina behov i vattnet? Men det gör i så fall hundarna på alla badplatser runt Nydalasjön. Även på den stora badplatsen. Detsamma gäller för nästan alla barn. Och för många vuxna. Därför kloreras badhus.
Hundägare brukar vara väldigt bra på att se när det är dags för hunden – och ta upp efter sig. Det syns nämligen då en hund, under tillsyn i koppel, ska till och ”sätta sig”. Och då kan olyckor förebyggas. Sannolikt bättre än när det gäller mindre barn. Men självklart ska barn få bada. Liksom vuxna. Trots olyckorna. Precis som tidigare.

Del fyra
Men det avgörande är att hundar får bada bland annat på den stora badplatsen vid Nydalasjön. Om det skulle vara någon skillnad när det gäller a) hundrädda, eller b) hygienfrågan, är badplatsen vid Kyrkstugan sannolikt bättre än exempelvis den stora badplatsen vid Nydalasjön. Och än så länge har ingen föreslagit ett hundförbud vid den stora badplatsen – med alla attraktionerna – eller vid någon annan badplats runt sjön.

Det som ligger bakom att hundägare, som utan protester har kunnat bada sina hundar vid Kyrkstugan under årtionden, hindras just i år har inget med hundskräck eller hygien att göra. Bakom ligger helt andra skäl. Och dessa skäl ska jag återkomma till i ytterligare blogginlägg.

Avrundning.
En av de absolut tråkigaste delarna i denna historia är att de som vet bättre troligen har lurat feriearbetande? ungdomar att föra fram dessa osanningar. OM det skulle vara så att ungdomar får höra av ”äldre” församlingsmedlemmar att församlingen har rätt att sätta upp ”förbudsskylten” och OM de ”äldre” församlingsmedlemmarna dessutom skulle lära ungdomarna att de har rätt att ”köra bort” hundägare så gör sig de ”äldre” skyldiga till något som är värre än att fara med osanning.

De skulle i så fall lära andra, ungdomar, att fara med osanning. Och detta vore illa. Verkligen illa.

Till sist
Jag hoppas att Ålidhems församling själv, eller representanter för andra församlingar i Umeå, förklarar att det vore klokt att ta ned det ogiltiga och olagliga ”förbudsplakatet”, samt att sluta upp med att muntligen försöka hindra hundägare från att utöva sin rätt att bada sina hundar vid badplatsen intill Kyrkstugan.

_______________________

I kommande blogginlägg ska jag gå igenom vilka rättigheter som:
* Allemansrätten ger hundägare,
*Allmänna Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun ger hundägare.

*Jag ska dessutom berätta vem som äger fastigheten där Kyrkstugan ligger. De som arbetar där har tyvärr blivit felinformerade om detta – sannolikt av ”äldre” församlingsmedlemmar,

*Jag ska slutligen berätta sanningen om varför det görs nästan desperata försök att hindra hundägare från att fortsätta att bada sina hundar vid Kyrkstugan – just i år.

Lämna en kommentar