Är Vänsterpartiet en dörrmatta? Det går inte att behålla trovärdighet, eller värdighet, genom ständiga hot att fälla regeringen – o ständiga reträtter!

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!

____________________________

Vem kan lita på Vänsterpartiet – vad gäller LAS och fri hyressättning.
Det första av två blogginlägg?

*Inledning: Är Vänsterpartiet en dörrmatta?

Den 16 januari 2019 – för drygt 2 år och 4 månader sedan – utfärdade Jonas Sjöstedt ett ”misstroendelöfte” riktat mot den tillträdande regeringen Stefan Löfvén II (S+Mp).

Bildandet av denna regering var en enorm förödmjukelse för Vänsterpartiet:
* V förlorade helt det inflytande som partiet haft som budgetpartner till regeringen (S+Mp) under mandatperioden 2014-18,
* Partiet har under snart 2½ år blivit kallade för ”ytterkantsparti” – och därmed jämställts med (Sd) – bland annat av just C och L som var de partier som övertog Vänsterpartiets roll, och mer därtill, i samband med att S, Mp ,C och L slöt Januariavtalet 2019.
* Vänsterpartiet tvingades slutligen släppa fram en regering (S+Mp) som skulle försämra arbetsrätten (LAS), försvaga kollektivavtalen, införa fri hyressättning på nyproduktion av hyresrätter samt ”behålla” Alliansens tidigare skattesänkningar, mm.

Sedan dess har Vänsterpartiet, gång-på-gång-på-gång, hotat att fälla (S+Mp) regeringen. Det spelar ingen roll vilka de skulle fälla regeringen tillsammans med. För sossarna, och alla andra, skulle minsann få veta att Vänsterpartiet inte alls var den dörrmatta som så många – både utanför V, men även inom de egna leden – började uppfatta Vänsterpartiet som.

1. Vänsterpartiets dubbelspel och undanflykter
Men det visade sig att Jonas Sjöstedt och en majoritet av ledningen för V – som alltså utsattes för hård kritik från många av sina egna medlemmar, och som just därför tvingades tala så högt och så ofta om att fälla regeringen – hade byggt in en reträttfunktion för att slippa verkställa sina hot om att fälla regeringen. Jonas Sjöstedt och Co försökte vältra över ansvaret på någon annan än sig själva. Fegt men smart – fast smart endast under en begränsad period. Sedan hinner verkligheten ifatt.

Vänsterpartiet övervältrade ansvaret för om partiet skulle väcka ett misstroendevotum mot regeringen på LO-ledningen.

Den svekfulla försämringen av LAS – och ett svek mot löntagarna anser vi i Arbetarpartiet att den planerade försämringen av arbetstryggheten är – skulle inte leda till att Vänsterpartiet väckte ett misstroendevotum mot regeringen om även LO-ledningen deltog i sveket mot löntagarna (det vill säga om även LO gick med på försämringarna i Januariavtalet tillsammans med S+Mp+C+L)!

Ursäkta, vänsterpartister, men er logik innebär en intellektuell och politisk kollaps.

Tror ni att de reella-verkliga-materiella försämringarna av anställningstrygghet blir mindre kännbara för de löntagare som blir av med sina jobb om även LO-ledningen deltar i sveket? Tror ni att arbetslöshetens plågor minskar om även LO-ledningen lägger sig platt för Centern och Liberalerna – så att inte bara Socialdemokraterna ger efter för landets mest anti-fackliga partiledare Annie Lööf (och Nyamko Sabuni) utan även LO-toppen?

Uppenbarligen tror ni vänsterpartister att försämringen av anställningstryggheten känns mindre hård om den stöds av LO-ledningen. Annars skulle inte ledningen för ert Vänsterparti, efter så många och så stora ord, ha försökt vältra över ansvaret på ledarna inom LO – ansvaret för om ert Vänsterparti skulle försöka fälla regeringen via ett misstroendevotum i riksdagen. Eller inte. Många ansåg att ni i Vänsterpartiet sysslade med ett dubbelspel genom er metod att först hota regeringen med ett misstroendeomröstning i riksdagen, och sedan lägga ansvaret för om ni i V skulle väcka ett frågan om en misstroendeomröstning, eller inte, på LO-ledningen.

2. Att fälla eller inte fälla – plötsligt fick V tillbaka ansvaret
Vilken chock det måste ha varit för V då LO sprack på frågan om LAS. De fackliga ledare inom LO som är mest integrerade i socialdemokratins innersta krets är de från IF Metall och Kommunal. (Stefan Löfvén var, som alla vet, en gång förbundsordförande inom just IF Metall). Och tänka sig: plötsligt bröt de allra, allra, mest ”socialdemokratiserade” ledarna inom LO (de från IF Metall och Kommunal) med de övriga LO-förbunden och anslöt sig till den oheliga allians som stöder försämringarna av arbetstryggheten. Så nu blev det alltså följande gäng som vill försämra arbetsrätt och arbetstrygghet: S+Mp+C+L+Svenskt Näringsliv+PTK+IF Metall (S)+Kommunal (S).

Detta ingick inte i Vänsterpartiets fega upplägg.

Vänsterpartiets upplägg gick alltså ut på att lägga över ansvaret på LO. Men då LO sprack på frågan om LAS befann sig plötsligt  Vänsterpartiets ledning i en situation där de själva måste ta ansvar för den ”radioaktiva” frågan om de skulle fälla regeringen (S+Mp), tillsammans med olika borgerliga partier, eller inte. Vänsterpartiet måste, helt plötsligt, ta ansvar för sina egna hotelser. Vänsterpartiet hade varit FÖR smart. V hade spelat för mycket teater. Sådant straffar sig. Förr eller senare.

3. Lååång tystnad
Sedan följde en period av lååång tystnad från Vänsterpartiet. Det blev uppenbarligen svårt för ett parti som, hittills, vägrat att ta ansvar för sina egna hot om att fälla regeringen att nu plötsligt tvingas ta ansvar för dessa hot. Och att gå ut på gatan och demonstrera till försvar av LAS – tillsammans med exempelvis representanter för övriga tolv LO-förbund samt tillsammans med alla metallare, kommunalare och oss andra som naturligtvis också är emot försämrad anställningstrygghet – var inte att tänka på. Vänsterpartiet måste ju vara ett respektabelt parti. Speciellt med tanke på att det fanns de som nu börjat kalla dem för ”ytterkantsparti”.

Dessutom: Vi hade ju en coronapandemi … vilken lättnad för ett respektabelt parti som inte ens vill hålla ett torgmöte!

Men hade viljan funnits, från Vänsterpartiets sida, hade naturligtvis protester till försvar av LAS kunnat genomföras just tillsammans med representanter för alla oss som vill förbättra anställningstryggheten – inte försämra den. Behovet att förbättra LAS har förstärkts av coronapandemin – inte försvagats. Varför tog inte V initiativ till att åtta representanter höll möten samma dag till försvar för arbetstrygghet i Sveriges alla 290 kommuner. Exempelvis på 1 Maj i år?

Det går inte att lita på ett parti som ägnar sig åt dubbelspel. Först hotar V under gång-på-gång att fälla regeringen – och sedan smiter partiet undan genom att lägga över ansvaret på LO. Och när LO spricker på denna fråga, då tappar V talförmågan.

4. Nya hot om att fälla regeringen – och nya kryphål
Nu kommer en statlig utredare att föreslå fri hyressättning i nybyggda lägenheter. I Agenda hotade Vänsterpartiets nya ledare Nooshi Dadgostar, återigen, att fälla regeringen om den lägger fram ett förslag till marknadshyror. Detta parti har uppenbart inget lärt.

Lägg märke till att fri hyressättning på nyproduktion inte, omedelbart, är detsamma som marknadshyror.

Även i det hot om att fälla regeringen som Nooshi Dadgostar nu för fram, på samma sätt som Jonas Sjöstedt gjorde i samband med att Januariavtalet presenterades 2019, finns det kryphål. Jonas Sjöstedt kryphål bestod i att fegt försöka vältra över ansvaret på LO. Låt mig peka på några möjliga kryphål för Nooshi Dadgostar som gör det möjligt att först hota med att fälla regeringen (S+Mp), för att verka radikal,  och sedan slippa fälla regeringen (S+Mp).

Möjliga kryphål:
a) fri hyressättning på nyproduktion kommer att, till en början, beröra en väldigt liten del av hyresrätterna. Det kan finnas någon ledare i Hyresgäströrelsen som står S-ledning nära och som går ut och säger att ”fri hyressättning” är inte – åtminstone inte ÄNNU – detsamma som marknadshyror på hela beståndet av hyresrätter. Och då kan ju Vänsterpartiet, precis som fallet var med LO, säga att ”om hyresgästföreningen säger så då ska vi inte fälla regeringen,

b) regeringen lägger inte fram förslaget förrän efter valet 2022. I Sverige vet vi värdet av lååånga remisser. Detta räddar Vänsterpartiet från att behöva fälla S – samtidigt med att Nooshi Dadgostar och V kan fortsätta att hota och leka radikaler,

c) Vänsterpartiet räknar ut att eftersom det är så många partier, med så många mandat i riksdagen, som kommer att rösta för förslaget om fri hyressättning så kan de begära ett misstroendevotum och bli nedröstade och därmed slippa fälla regeringen,

d) Vänsterpartiet väntar med att begära misstroendevotum till exempelvis tre veckor före valet den 11 september nästa år så att om regeringen skulle förlora en omröstning i riksdagen kan regeringen ändå sitta kvar som en s.k. administrationsministär fram till och med valet och en tid därefter. Då kan Vänsterpartiet verkligen visa musklerna i slutet på valrörelsen och fälla regeringen i en misstroendeomröstning som de får med sig andra partier på – utan att i praktiken fälla regeringen.

Det finns många parlamentariska tricks.

Avslutning: Rådhustorget lördag 29 maj kl 12.45 – 14.30
Nu på lördag, den 29 maj, kommer vi i Arbetarpartiet att tala om varför vi anser att ett beslut om ”fri hyressättning” skulle innebära ett första steg mot marknadshyror. Vi kommer också att förklara varför vi inte anser att detta är rätt väg att gå för att lösa den svåra bostadsbristen i Sverige.

*Om ni i styrelsen för V i Umeå tar ett beslut om att skicka en talare till Rådhustorget, nu på lördag, får ni både nyttja en del av vår talartid och vår ljudanläggning. Det är bara att ringa och sedan komma. V i Umeå kan ju visa partiet på andra orter att det finns andra sätt än att endast hota – och sedan försöka slingra sig.

Det går inte att begränsa sitt agerande till högljudda hot i riksdagen –
hot som endast stannar vid just högljudda hot i riksdagen.
Om ett parti som har blivit så förnedrat som V ska
kunna behålla trovärdighet och värdighet
är det dags att göra något annat än
att leka kurragömma i riksdan´
VÄLKOMNA
29 maj

*Om om Hyresgästföreningen i Umeå vill säga sin mening om förslaget, och vill vara med nu på lördag, är ni självklart välkomna. Det är bara att slå en signal. Då kan en, av er utsedd, talare nyttja både en del av vår tid på Rådhustorget och vår ljudanläggning och föra fram er uppfattning om förslaget till fri hyressättning.

Lämna en kommentar