Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
Det vanliga mönstret i budgetdebatterna i Umeå kommunfullmäktige ser ut så här: Socialdemokraterna säger att valet står mellan deras budget – som värnar välfärden. Och Moderaterna säger att Umeå kommun har en hög skatt – vissa moderater säger ”extremt” hög – och att skatten kan sänkas utan att välfärden undermineras. Detta mönster har upprepas budgetdebatt efter budgetdebatt – år efter år.

Det finurliga med detta – sett ut sossarnas och moddsens synvinkel – är att de ofta har lyckats ”monopolisera” debatten. För även om det, ibland, har funnits hårda motsättningar mellan dessa två regeringsbildande partier på riksplanet är det inte hårda motsättningar som har präglat förhållandet mellan Socialdemokrater och Moderater i Umeå kommunfullmäktige. Istället är förhållandet mellan S och M i Umeå kommun utmärkt. Detta gäller i många av Sveriges 290 kommuner.

Det blir dessutom allt vanligare att Socialdemokrater och Moderater, även rent formellt, styr kommunerna tillsammans.

I november i fjol uppgav Ekot på Sveriges Radio att S och M styrde tillsammans i 52 kommuner. Minst. Under den tidigare mandatperioden (2014 – 2018) regerade S och M tillsammans i knappt 30 kommuner. Detta enligt samma källa (SR 29/11-2022).

Del ett-tv-tre
Men denna gång misslyckades S och M att monopolisera budgetdebatten. Detta berodde på att Arbetarpartiet, och även Vänsterpartiet, var för sig hade räknat ut att både S och M hade lagt nedskärningsbudgetar. Sju av nio partier i fullmäktige använde nämligen metoden att hoppa över det som kallas index- och volymuppräkning. (Index handlar om prisökningar – och dessa har ju varit väldigt stora på grund av den höga inflationen. Volym handlar om att det blir mer att göra  – exempelvis i för- och grundskolan samt inom äldreomsorgen. Detta då antalet äldre, som behöver ett särskilt boende eller hemtjänst, ökar kraftigt. Och antalet barn och skolelever ökar också).

Alla partier som inte räknar upp anslagen till verksamheterna med index och volym – som tillsammans uppgår till hela 500 miljoner – lägger i praktiken nedskärningsbudgetar. Och vi i Arbetarpartiet lyckades rätt bra med att få fram detta. Vi kom in i debatten på ett ovanligt bra sätt för att gälla ett budgetfullmäktige. Detta var en effekt av att S och M inte lyckades monopolisera debatten på det sätt som de brukar kunna göra. Vilket berodde i sin tur på att vi kom in i debatten på ett bra… o s v, o s v.

Avrundning
En kompletterande rapport följer i nästa blogginlägg. Detta kommer att handla om vad som egentligen beslutades. Jag ska skriva om detta före midsommarafton.

Lämna en kommentar