Cheferna inom socialtjänsten tillåts både utreda sig själva och ”sina” ansvariga politiker – efter beslut av samma ansvariga politiker. Stötande!

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister och
saboterar kampen mot corona – och öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt då samhället ger dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Det makabra i att cheferna på socialtjänsten
i Umeå tillåts utreda sig själva – och ”sina” politiker.
_______________

Detta blogginlägg har jag skrivit tillsammans med en partikamrat

Ingress
De som leder socialtjänsten i Umeå vägrar att låta de kritiserade delarna av ”sin” verksamhet granskas av en extern revisionsbyrå. Om en extern byrå anlitades skulle sannolikheten för en verkligt opartisk granskning öka. Det gäller eventuella brister i handläggningen av fallet med den utsatta flickan. Det gäller andra missförhållanden som konstaterad personalflykt och tystnadskultur, omvittnade brister i ledarskapet, mm. Det är både de högsta cheferna inom verksamheten som vägrar att låta sig bli granskade av en extern byrå och de politiker som är ytterst ansvariga (ledamöterna inom Individ- och familjenämnden). Detta går ut över de duktiga medarbetarna inom socialtjänsten och brukarna.

Del ett
Den 22/11 höll gruppledarna i kommunfullmäktige ett möte mot bakgrund av den växande kritiken mot ledningen för socialtjänsten. Alla på detta möte var eniga om att rekommendera en extern utredning. Gruppledarna är inget beslutande organ. Men det är svårt att tänka sig en tydligare signal till socialtjänstens chefer och till politikerna i nämnden. Signalen löd: låt er utredas av en extern revisionsbyrå!

Del två
Det beslut som alla hade väntat sig att nämnden skulle fatta i onsdags var därför att en extern revisionsbyrå skulle få i uppdrag att utreda de omvittnade missförhållandena inom socialtjänsten. Men istället beslutade en majoritet av nämndens politiker att cheferna i praktiken både skulle få utreda sig själva – och även nämndens ansvariga politiker! Detta är vad som i praktiken döljer sig bakom formuleringar som ”extern företagshälsovård”, ”facket i förvaltningen samverkansgrupp”. Återigen: nämndens beslut innebär att de som borde utredas av andra nu får utreda sig själva.

Detta har skapat en sorts konstitutionell kris inom Umeå kommun. De enda som inte ser denna kris är de som inte vill se krisen.

Avslutning
Låt mig peka på några uttryck för denna konstitutionella kris:
*De högsta cheferna inom socialtjänsten verkar bestämma – inte den politiska nämnden,
*Nämndsordförande Andreas Lundgren (S) verkar springa chefernas ärenden – inom nämnden,
*KS-ordförande Hans Lindberg (S) verkar inte kunna få tillstånd en extern och opartisk granskning av de omvittnade missförhållandena inom socialtjänsten trots stöd från övriga gruppledare!

Motståndet mot oberoende granskningar måste brytas
inom socialtjänsten i Umeå – både hos cheferna
och hos nämndens politiker.

Lämna en kommentar