De 300 som lämnat Sverige för IS har möjliggjort de vidrigaste brotten sedan Nazityskland. Jag o tre andra har anmält dessa till riksåklagaren för medhjälp. Hjälp oss skipa rättvisa

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  –  hör av dig

___________________________________

Här nedan har jag publicerat en artikel från Expressen / Kvällsposten som publicerades igår. Artikeln är skriven av Federico Moreno som arbetar för Expressen/Kvällsposten.

Skälet bakom att jag publicerar artikeln nedan beror på att den bland annat handlar om mig, och om den grupp vars arbete jag har fått möjligheten att delta i och förhoppningsvis även bidragit till. Vårt syfte är att ställa de värsta brottslingarna från Sverige, efter andra världskrigets slut, inför rätta för medhjälp till Islamiska Statens (IS) terrorverksamhet.

Enligt FN:s utredningskommission består Islamiska Statens (IS) terrorverksamhet av folkmord riktat mot folkgruppen yazidier, men även av folkmord riktat mot kristna och muslimer. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. När det gäller yazidierna har IS syfte varit att utplåna folkgruppens liv och identitet. FN:s kommission anser att IS folkmord på yazidierna påminner om Förintelsen.

Detta om IS / Daesh  brutalitet på de områden som de behärskade. Vi vet också alla hur många terrordåd som IS utfört, eller inspirerat till, runt om i Europa och i andra delar av världen. Låt oss aldrig glömma offren på Drottningsgatan.

Arbetsgruppen består bland annat av Ulf Boström, Edward Nordén och undertecknad. Dessa presenteras i artikeln nedan. Ulf Boström är initiativtagaren till vår polisanmälan och till gruppens arbete. Som polis insåg han tidigt att det fanns något orimligt i att det går att inleda förundersökningar och även fälla svenska medborgare som har köpt sex av minderåriga i Thailand, pedofiler, med hjälp av svensk lagstiftning. Han accepterade därför inte att det inte skulle vara möjligt att inleda förundersökningar, ens för medhjälp till brott, mot de som frivilligt och med full vetskap om IS terrorverksamhet tagit sig till områden kontrollerade av dessa.

Sanningen är ju att de som frivilligt sökte sig till Islamiska Staten bidrog till att expandera och upprätthålla IS terrorvälde! Detta är den springande punkten för oss: de gjorde sig alla skyldiga till medhjälp.

Vår polisanmälan är riktad mot de ca 300 personer som, enligt uppgifter från Säpo, har lämnat Sverige och förenat sig med Islamiska Staten (och i vissa fall andra terror-organisationer).
Under förra veckan ansåg Ulf, Edward och jag att vi hade tillräckligt på fötterna för att kunna lämna in vår polisanmälan mot dessa våldsbejakande islamistiska terrorister för medhjälp till IS brottsliga verksamhet. Anmälan lämnades till riksåklagare Petra Lundh och till rikspolischefen Anders Thornberg.

Men därmed är inte vårt arbete slutfört.

Det har endast börjat. Idag finns det tusentals offer, överlevare, för IS obeskrivliga övergrepp här i Sverige. Men genom att alla från Syrien automatiskt beviljades asyl i Sverige finns även en rad av förövarna här. Offren riskerar därför att möta de som utfört obeskrivliga övergrepp på dem i samband med att de handlar på ICA eller Coop!

Trots detta är det ingen som har återvänt från Islamiska Staten som har gripits för terrorism och ställts inför rätta. Sveriges valhänta hantering av frågan förvägrar inte endast offren en chans till upprättelse. Samma oförmåga att hantera situationen ökar risken för nya tragedier som den på Drottninggatan 2017. Då dog fem personer samtidigt som femton skadades fysiskt. Och oändligt många fler drabbats psykiskt genom förlusten av anhöriga.

Vårt arbete fortsätter nu genom att samla in vittnes- och målsägarberättelser. Dessa berättelser kommer att översättas och, med iakttagande av absolut anonymitet, läggas ut på en hemsida för alla kunna att läsas!

Våra syften är att slå vakt om en demokratisk rättsstat, bidra till upprättelse för offren samt förebygga nya tragedier som det på Drottninggatan.

Vi behöver ditt stöd

_____________

Skrivet av
Federico Moreno federico.moreno@expressen.se
Publicerad 6 okt 2019 kl 18.16

Länk till artikeln i Expressen / Kvällsposten: https://www.expressen.se/kvallsposten/is-svenskar-anmals-av-polis-som-jobbar-med-terroroffer/

”IS-svenskar anmäls av polis som jobbar med terroroffer

Polisen Ulf Boström anmäler 300 svenska islamistiska extremister som anslutit sig till terrorstämplade grupper. Enligt anmälan har polisen ihop med experter funnit stöd i svensk lagstiftning för att inleda förundersökningar.

– Dessa IS-terrorister utgör en fara för det svenska samhället i allmänhet och de brottsoffer som sökt skydd i Sverige i synnerhet, säger Boström.

På fredagen lämnades en polisanmälan mot 300 IS-svenskar in till Riksåklagaren och Rikspolischefen. Kvällsposten har tagit del av anmälan som är formulerad av Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis.

Hittills har det varit svårt att åtala svenskar för terrorbrott begångna i Syrien och Irak. Nu kan det bli ändring på det, enligt Boström.

”Sverige har inte agerat”
– Jag har fått stöd av experter inom bland annat Internationella brottmålsdomstolen och tidigare anställda vid åklagarmyndigheten som identifierat en möjlighet att åtala personer som förenat sig med Islamiska staten, säger han.

Anmälan gäller alla personer som enligt Säkerhetspolisen lämnade landet för att ansluta sig till terrorstämplade grupper och som polismyndigheten fick kännedom om i april 2017.

– De som anslutit sig till IS kan inte ha undgått vad terrorgruppen gjort med tanke på all reklam den pumpade ut. Det var inget Disney precis, säger Boström.

”Egalt på vilket sätt stöd har skett”
Vi konstaterar, att Sverige inte har agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt IS att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver”, lyder anmälan.

”Härvidlag är det egalt på vilket sätt detta stöd har skett.

”Underlättat för IS att begå brott”

Gärningsmännen (…) har uppsåtligen medverkat till att direkt utföra eller främja Islamiska statens olika brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Tillika Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vidare heter det i anmälan:

Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan mm. Medhjälp innefattar all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott.

_________________________________________________

GÄRNINGAR ENLIGT ANMÄLAN

Gärningarna består bland annat i att täcka kostnader för utförande av brotten, eller skaffat vapen, fordon, sjukvårdsprodukter (inklusive läkemedel), pass, genom att ha stött med livsmedel, reparationer av el- och vattenanläggningar; genom att ha reparerat vägar, IT-utrustning och bedrivit islamistisk utbildningsverksamhet; genom att ha införskaffat/lämnat materiel eller arbetat med skadade/sjuka eller transporterat desamma.

________________________________________________

Jobbat med yazidier, muslimer och kurder

Ulf Boström säger att han som polis under en längre tid arbetat med IS brottsoffer. ”Yazidier, muslimer, kurder och andra minoriteter”, handlar det om.

– I Göteborg där jag arbetar som integrationspolis har jag kommit i kontakt med människor som förklarar för mig att de blir hotade av personer som säger sig ha stridit för IS och andra terrorgrupper och ses som hjältar av sitt följe, säger Boström.

Bakom anmälan står även Jan Hägglund, Edward Nordén och terrorforskaren Magnus Norell.

_____________________________________________

POLITIKER BAKOM ANMÄLAN

Ingen bakom anmälan går ut med partibeteckningen då de gör detta som privatpersoner men flera av dem är politiskt aktiva:

* Ulf Boström sitter i kommunfullmäktige i Göteborg för Demokrate

* Jan Hägglund är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå.

* Edward Nordén är säkerhetspolitisk talesperson för Medborgerlig samling, vars partiledare är en av ägarna till nättidningen Nyheter idag.

_____________________________________________

Målsägandena hotade i Sverige

Enligt anmälan vill målsägandena vara anonyma. Det beror på att de känner sig hotade även i Sverige.

Efter att ha flytt IS-kontrollerat område och fått PUT/Medborgarskap hotas de i Sverige av radikaliserade islamistiska aktivister och vågar därför inte framträda med namn. X antal målsägande- och vittnesberättelser kommer att inlämnas.

”Ingen har bett om hjälp att lämna IS”

Sedan 2012 har ungefär 300 människor rest från Sverige för att ansluta sig till IS eller al-Qaida-relaterade grupperingar.

Minst 50 har dött.

Strax över 150 har kommit tillbaka till Sverige, enligt Säpo.

– Ingen av dem, förutom en kvinna som bodde i Borås, har bett om hjälp att lämna IS territorium, påpekar Ulf Boström.

– Av de 150 som återvänt till Sverige har inte en enda gått till en svensk polisstation och rapporterat om vilka brott de varit utsatta för. Där ser man indicierna som talar om att de varit där av egen fri vilja.”

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Lämna en kommentar