De som redan får 1,1 miljoner i arvode från kommunen behöver inte 340 000 kr extra för att samarbeta med partikamrater i Regionen.

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Utbetalning av arvoden till kommunalråd
som strider mot kommunallagen

________________________

Ingress
Revisorerna i det som tidigare kallades för Västerbottens läns landsting – numera Region Västerbotten – anser att ett antal kommunalråd, i strid med kommunallagen, får hundratusentals kronor var ur regionens kassa. Det är inte kommunalråden i sin egenskap av mottagare av pengarna som har brutit mot lagen, enligt revisorernas vice ordförande Bert Öhlund. Det olagliga när det gäller utbetalningarna är ett resultat av hur samarbetet mellan regionen/landstinget och de 15 kommunerna i Västerbotten är organiserat. Beslutet togs i enighet av 16 olika fora. Dels av fullmäktige i länets 15 kommuner, dels av den till regionen hörande regionala utvecklingsnämnden.

Kärnan handlar om att de som tar emot pengarna inte är förtroendevalda i Region Västerbotten (tidigare landstinget). De som tar emot pengarna är förtroendevalda i Umeå, Skellefteå och länets övriga kommuner. Å andra sidan är de personer som tar emot pengarna ledare för de partier som står bakom själva konstruktionen!

Regionrådet och lagen
Enligt VK (14/12) säger kommunalrådet i Region Västerbotten, Peter Olofsson (S), att han välkomnar revisorernas synpunkter. Peter Olofsson meddelar även att han är inställd på att arbeta för en lösning som innebär att regionen och länets kommuner i fortsättningen kommer att följa kommunallagen.

Kommentarer:
* Det är ju helt fantastiskt! Ett kommunalråd som är positivt inställd till att följa kommunallagen! Detta skrivet, naturligtvis, med ironi. Peter Olofsson borde inte behöva säga något så förbannat självklart som att han är inställd på att hitta en lösning som innebär att kommunallagen följs.
* Peter Olofsson säger också, enligt VK, att det viktiga i ”detta” är att samarbetet mellan Region Västerbotten (f.d. landstinget) och länets 15 kommuner kan fortsätta – till ett rimligt pris. Rimligt pris!? Det enda rimliga är att det borde ingå i alla kommunalråds arbetsuppgifter – oavsett om kommunalråden är utsedda av Region Västerbotten eller av någon av länets 15 kommuner – att samarbeta. Inga kommunalråd borde ha några extra arvoden, på nästan 340 000 kronor om året, för att förbättra samarbetet mellan den egna kommunen, andra kommuner och Region Västerbotten!
* Slutligen konfronteras Peter Olofsson i VK med frågan om vad han tycker om att revisorerna anser att Region Västerbotten, som Olofsson är satt att leda, har brutit mot kommunallagen. Här gör plötsligt Peter Olofsson en 180-graderssväng. Från att välkomna revisorernas synpunkter och karskt deklarera att han är inställd på att arbeta för en lösning som följer kommunallagen (se ovan) verkar Olofsson surna till likt gammal grädde. Nu blir svaret plötsligt ” – Den formuleringen får stå för dem” (VK).

Hur ska du ha det, Peter Olofsson?
Först påstår du dig vara inställd på att arbeta för en lösning som innebär att kommunen i fortsättningen följer kommunallagen. Detta yttrande antyder att du har förstått att kommunallagen fram till nu inte har följts i den aktuella frågan. Sedan avvisar du, helt plötsligt,    revisorernas påstående om att kommunallagen inte har följts genom att säga ”den formuleringen får stå för dem”. Svaret blir ofattbart.
Förstår Olofsson att lagen inte har följts – eller förstår han inte?

Det är inte ofattbart att lagen säger att kommunerna i länet och Region Västerbotten (f.d. landstinget) ska samarbeta. Under mina 29 år i Umeå kommunfullmäktige var ett av de vanligast förekommande uttalandena i talarstolen följande: ”Samarbetet mellan Umeå kommun och landstinget/regionen måste bli bättre”.

Det som är ofattbart, däremot, är att Peter Olofsson inte kan bestämma sig för om han ställer sig bakom revisorernas bedömning om att utbetalningarna till kommunalråden inte har skett i enlighet med kommunallagen, eller om han går emot revisorerna på denna fråga.

Det som också är ofattbart är att ett kommunalråd från en av länets 15 kommuner kan få nästan 340 000 kr/år från Region Västerbotten ovanpå det arvode på 1,1 miljoner som personen i fråga får från sin ”egen” kommun. Fler exempel finns från andra partier.

Avslutningsvis
Det som idag kallas för Region Västerbotten har en alldeles speciell historia. Det är inte så enkelt som att Västerbottens läns landsting bytte namn till Region Västerbotten (idag kallad regionen). Nej. Under ett antal år existerade landstinget och regionen sida vid sida. Under denna tid var regionen en byråkrati, med både en administrativ och en politisk överbyggnad, utan egentlig verksamhet. Region Västerbotten var under dessa år ett huvud utan kropp. Ett väldigt dyrt huvud.

Det som präglade detta huvud utan kropp var de väldiga summor av skattebetalarnas pengar som slängdes i Bottenviken. En stor del av dessa pengar gick till samma kommunalråd, och till deras företrädare, som idag får de pengar som strider mot kommunallagen.

Revisorerna säger att det inte är de kommunalråd som tar emot pengarna som gör fel. Felet ligger i beslutet. Jag tror på revisorerna. Men när nu, förhoppningsvis, reglerna SNABBT ändras så att de följer kommunallagen vill jag återigen understryka följande: Varför behövs det uppåt 340 000 för någon som redan får 1,1 miljoner för att samarbeta med regionen (f.d. landstinget) och övriga 14 kommuner i länet?
Varför!

Om exempelvis en batterifabrik som Northvolt knackar på dörren så tillhör det naturligtvis ett kommunalråds arbetsuppgifter att samarbeta med ägaren för detta företag för att se om fabriken kan hamna i Umeå. Detsamma gäller för Svenska Rallyt. Sådana samarbeten anses naturliga för kommunalrådet att utföra inom ramen för de 1,1 miljonerna som denne redan får i arvode. Och om kommunalrådet skulle samarbeta med staden Vasa i Finland, eller med Göteborg, skulle detta anses ligga inom ramen för de 1,1 miljonerna.

Det borde naturligtvis också vara kommunalrådets uppgift att även samarbeta med länets övriga 14 kommuner, och med Region Västerbotten, för de 1,1 miljonerna denne får från sin egen kommun. Det borde inte vara nödvändigt med de nästan 340 000 kr/år som nu visat sig vara utbetalade i strid med kommunallagen. År efter år.

Regionen leds ju, dessutom, av en partikamrat …

PS. Dessa exempel berör inte endast ett parti utan, tyvärr, flera partier.  DS.

Lämna en kommentar