Del ett: Arbetarpartiet passerade KD i Umeå kommun. Del två: ”Alternativ för Sverige” gick kraftigt bakåt – men öppnar dörren för nazister

Ska du bidra till
en djupare förändring måste
du även engagera dig under de 1460
dagarna till nästa val.

__     __     __

Ingress
Under arbetet med en analys av riksdagsvalet vill jag publicera två korta kommentarer. Kommentarerna handlar dels om Arbetarpartiets valresultat i Umeå. Dels om ”Alternativ för Sverige” – en del av den högerextrema myllan som jag anser att det är väldigt viktigt att bekämpa i syfte att isolera.

Del ett
Arbetarpartiet gick om KD i den slutliga röstsammanräkningen för Umeå kommun.
Men detta borde ha varit klart redan på valnatten. Skälet till att så inte var fallet heter Holmsund västra. Eller, rättare sagt, valförrättarna i Holmsund västra. I detta valdistrikt skedde nämligen misstag som inte får ske. Först hamnade hela 47 av Arbetarpartiets röster under ”övrigt” just i Holmsund västra. I alla andra 73 valdistrikt i Umeå kommun klarade valförrättarna av att särredovisa våra röster. Detta är ett krav som kan ställas. Årets val var det tredje där namnet ”Arbetarpartiet” har funnits med. Dessutom: Jag har toppat valsedlar i hela sju val.

Sedan: Ännu värre var det att valförrättarna i just Holmsund västra (av allt att döma) verkar ha tagit 53 av Moderaternas valsedlar och lagt dessa bland KD:s valsedlar! Något liknande skedde inte heller det i något annat av de 73 valdistrikten i Umeå kommun. Agerandet från de ansvariga valförrättarna i Holmsund västra måste synas i sömmarna. Denna typ av misstag är inte acceptabla.

Del två
Jag vill fortsätta att upplysa mina läsare om ”Alternativ för Sverige” (AfS).
Därför skriver jag ytterligare ett blogginlägg om högerextrema AfS.

Först: Alternativ för Sverige (AfS) gick bakåt i årets riksdagsval.
*I hela riket tappade AfS nästan var femte väljare och slutade på 16 646 röster (i förra valet fick de nästan 20 300 röster).
*I Västerbotten tappade AfS över var fjärde väljare i riksdagsvalet och slutade på 415 röster (mot drygt 560 röster 2018).
* I Umeå tappade AfS också över var fjärde väljare och slutade på 222 röster (mot 305 röster för fyra år sedan).
Denna tillbakagång gläder alla oss som bekämpar högerextremistiska och rasistiska idéer och organisationer.

Del två B
Det finns nazister i organisationen Alternativ för Sverige. Dessa nazister använder sig av en ”tvättmetod”.

Ekonomiska gangsters brukar tvätta sina pengar i skumma företag. Inom de nazistiska och högerextrema kretsarna används också metoden att tvätta. Bland annat kandidater. En av de skumma organisationerna i den nazistiska och högerextrema miljön kallar sig för ”Det fria Sverige”.

Tvättningen går till på följande sätt: Det fanns personer som kandiderade för AfS i årets val som hade kopplingar till nazismen. Men detta ville Alternativ för Sverige dölja. Det är här som organisationen Det fria Sverige kommer in. Det Fria Sverige grundades av personer med bakgrund i två direkt nazistiska organisationer:
a) Nordiska motståndsrörelsen (NMR),
b) Svenskarnas parti (SvP).

Det fria Sverige, däremot, har aldrig varit en öppet nazistisk organisation. Därför vandrar tvättäkta nazister över – från bland annat Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti – via Det fria Sverige till Alternativ för Sveriges valsedlar! Antagligen anser Alternativ för Sverige att det skulle se alltför illa ut om kandidaterna på deras valsedlar kom direkt från öppet nazistiska organisationer som NMR och SvP. Det skulle antagligen också se alltför illa ut om kandidaterna på Alternativ för Sveriges valsedlar var dubbelanslutna (både medlemmar i AfS och i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti). Men genom att ta ”vägen över” Det fria Sverige kan alltså nazister hamna på AfS valsedlar. Och det går också, med största sannolikhet, att både vara medlem i AfS och i Det fria Sverige.

Det Fria Sverige tvättar alltså nazister – bland annat åt Alternativ för Sverige.

Del två C
Några andra upplysningar om partiet Alternativ för Sverige:
* företrädare för AfS för fram antisemitiska (anti-judiska), rasistiska, konspirationsteorier,
* AfS vill avskaffa brottsrubriceringen ”hets mot folkgrupp”,
* Partiledaren Gustav Kasselstrand har uppgett att minst en miljon invandrare skulle lämna landet med AfS politik – något som huvudsakligen skulle ske med tvångsmedel,
* Vice partiledaren i AfS (tidigare ordförande i Sverigedemokraterna!) Mikael Jansson reste år 2018 till Syrien och träffade diktator Bashar al-Assads närmaste män. Jimmie Åkessons föregångare som ordförande i SD, Mikalel Jansson, uppgav att han skulle diskutera ”återvandring” med Syriens diktators närmaste män.

Avslutning
Alternativ för Sverige röjer inte endast väg för högerextrema åsikter. AfS röjer även väg för nazistiska åsikter via ”tvättade” nazister. Det är, naturligtvis, glädjande att antalet som röstade på denna medlöpar-organisation minskade i Sverige, Västerbotten och i Umeå. Men 222 avgivna riksdagsröster i Umeå, 415 avgivna dito i Västerbotten och 16 646 röster för AfS i hela Sverige är, naturligtvis, åt helvete för många.

* AfS åsikter måste bekämpas aktivt.
* Syftet med en politiska kampanj måste vara att isolera AfS
samt pressa tillbaka högerextremister, rasister och nazister i allmänhet.

Lämna en kommentar