Demokratirörelsen i Kina sveks av Kommunistisk Ungdom – Vpk krävde aldrig demokrati i Öst. Att S stött sig på Vpk är ren historieförfalskning!

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!

____________________________

Ingress
Skälet till att jag sriver inlägg på denna blogg är två:
*jag föra fram mina åsikter – som naturligtvis ofta sammanfaller med åsikterna hos det parti jag tillhör,
*jag strävar efter att bidra till att höja den sjunkande allmänbildningen i Sverige – i detta ingår att bekämpa fake news.

Mina två senaste blogginlägg har skrivits på grund av den historieförfalskning som mediala och politiska opinionsbildare har dragit igång. Syftet med denna historieförfalskning är att legitimera besluten som har tagits av partiledningarna hos Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Dessa tre, traditionella, borgerliga partier har beslutat att de ska försöka erövra regeringsmakten efter riksdagsvalet nästa år – även om detta innebär att de blir politiskt beroende av Sverigedemokraterna. Och M och Kd samt (L – om partiet överlever valet) kommer med största sannolikhet att bli politiskt beroende av Åkessons Sd. Detta har varken M, Kd eller L försökt förneka. Den uppslitande striden inom Liberalerna beror på att så många av liberalernas medlemmar inte vill bli beroende av Sd.

Men åter till de opinionsbildare inom de mediala och politiska sfärerna som försöker förfalska historien. Eftersom de inte kan förneka det beroende av Sverigedemokraterna som M, Kd och L kommer att hamna i, efter en valseger, försöker de istället förminska betydelsen av dessa partiers beroende av Sverigedemokrater.

Och det är här historieförfalskningen kommer in.

Opinionsbildarna för fram påståendet att Socialdemokraterna har varit politiskt beroende av ”kommunisterna”. Och det dessutom under många årtionden. Tanken är att hinna etablera följande attityd, hos så många väljare som möjligt, före valet nästa år:
– Det är väl inte värre om M, Kd och L blir politiskt beroende av Sverigedemokraterna än att Socialdemokraterna har varit politiskt beroende av ”kommunisterna” under flera årtionden.

Den stora bristen i detta resonemang – det som gör att resonemanget verkligen förtjänar att kallas för historieförfalskning – är att Socialdemokraterna aldrig baserade sin regeringspolitik på ett samarbete med Skp/Vpk!Detta främst av två skäl:

Del ett
Skp/Vpk:s politiska historiska beroende av Stalins Sovjet.
Det finns många skäl till att Socialdemokraterna inte ville basera sin regeringspolitik på ett fyraårigt samarbete med Skp/Vpk. Här några grundläggande skäl till denna hållning från Socialdemokraternas sida:
*Skp kallades socialdemokraterna för ”socialfascister” och påstod att socialdemokraterna var de allra värsta fascisterna,
*Då sedan Stalins Sovjet gjorde historiens kanske mest bisarra politiska 180-graders omsvängning, och själv ingick en formell pakt med Hitler (Ribbentrop-Molotovpakten), något som underlättade för Nazi-Tyskland att angripa på Polen, stödde Skp även samarbetet mellan Stalins Sovjet och Hitlers Tyskland – detta trots att Skp alldeles innan – själva (med orätt) hade kallat socialdemokraterna för ”socialfascister”! Något som gjorde det hela ännu värre var att Skp även försvarade att Stalins Sovjet föll Polen i ryggen samtidigt som landet desperat försökte försvara sig mot Nazi-Tyskland,
*Skp tog inte avstånd från Den Stora Terrorn: då stalinisterna rensade ut all opposition, all möjlig framtida opposition samt bedrev ett ensidigt inbördeskrig mot sin egen befolkningen på landsbygden – speciellt i Ukraina.
*Skp stödde Sovjets angrepp på Finland 1939.

Del två
Skp/Vpk:s beroende fram till dess muren föll.
Till detta ska läggas att Skp/Vpk under årtionden vägrade att kritisera bristen på demokratiska fri- och rättigheter inom östblocket. Skp/Vpk vägrade även att kritisera den styrande byråkratin i Sovjet för dess förtryck av befolkningarna i Sovjet och i Östeuropa. Denna vägran vidhöll Vpk (namnbytet från Skp till Vpk skedde 1967).

Del tre
Skp/Vpk:s materiella beroende av bl a  Sovjet och Öst-Tyskland! Många av de besök som Skp/Vpk, och deras ungdomsförbund, under årtionden företog till länder inom östblocket som inte var något annat än mutresor. Detta oavsett om resorna genomfördes under rubriker som ”partiskolor” eller ”ungdomsläger”.
Det handlade ofta om generösa semestrar, resor som i alla andra sammanhang skulle ha betecknats som just mutresor, givetvis med inslag av besök från någon partipamp med åtföljande propaganda för enpartidiktaturens fördelar. Fördelar för de styrande politrukerna i Sovjet och i Östeuropa.

Del fyra
Det kanske allra skamligaste i modern tid skedde 1989 – genom förräderiet mot demokratirörelsen i Kina
. Detta år, 1989, växte en heroisk demokratirörelse fram i Kina. Den leddes av ungdomar, oftast studenter, men kom snabbt att vinna ett stort och växande stöd inom arbetarklassen i och utanför Beijing. Men också hos övriga samhällsskikt i andra delar av det väldiga Kinas – dit nyheterna från Himmelska Fridens Torg i huvudstaden Beijing läckte ut.

Men inte nog med det. Demokratirörelsen var så stark att fann stöd både inom delar av armén och bland de allra högsta ledarna inom den härskande enpartidiktaturen i Kina.

I detta läge, då spänningarna växte dag för dag, begick Vpk:s ungdomsförbund (Kommunistisk Ungdom, KU) ett nästan ofattbart svek. Medan en hel värld följde, och stödde, demokratirörelsen i Beijing bjöd KU in fyra representanter från den kinesiska ambassaden i Stockholm. Dessa representanter för den kinesiska enpartidiktaturen angrep demokratirörelsen i sitt hemland och angrep ungdomarna och arbetarna – i och utanför Beijing – för att vara lakejer för utländsk imperialism. Enligt KU:s egen beskrivning från detta ungdomsförbunds kongress fick dessa fyra gäster från den kinesiska ambassaden en av kongressens varmaste applåder… De som deltog i dessa applåder kan inte bara komma och säga att de hade fel – deras stöd inrapporterades till de kinesiska ledarna på hemmaplan – och bidrog som en liten, men dock, del i det beslut som ledarna för den kinesiska enpartidiktatur kom att fatta.

Avslutning
En hel värld stödde demokratirörelsen – ungdomar, arbetare och andra skikt av Beijings befolkning – vars centrum var den växande tältstaden på Himmelska Fridens Torg. Ett sjudande centrum med massmöten, bildandet av en fri fackföreningsrörelse, samt prydd med banderoller med paroller både för socialism och för demokratiska reformer. Samtidigt satt alltså Vpk:s ungdomsförbund, Kommunistisk Ungdom och applåderade varmt och länge, representanterna för den kinesiska enpartidiktaturen. En diktatur som fyra dagar senare krossade demokratirörelsen – krossade i ordets mest bokstavliga, blodiga och ofattbart brutala mening – under larvfötterna på Deng Xiaopings stridsvagnar. För att sedan bränna de krossade och sammanpressade resterna av människokroppar på just Himmelska Fridens Torg i Beijing.

Det är svårt att tänka sig ett större svek än det Vpk:s ungdomsförbund begick 1989,
S har aldrig baserat sitt regeringsinnehav under en fyraårsperiod på Vpk,
Jag påstår att de som säger så är historieförfalskare,
Jag utmanar dem på debatt.

Se själv det närmast osannolika mod som visades av ungdomarna i demokratirörelsen i Kina 1989:

YouTube player

Lämna en kommentar