Det är dags att Åkesson och Karlsson (SD) tar avstånd från Donald Trump. Deras tidigare hyllningar gör dagens undanglidanden oacceptabla.

Ingress
Sverigedemokraterna har uttalat sitt offentliga stöd för Donald Trump.
*
Jimmie Åkesson. I samband med en partiledardebatt i riksdagen i januari 2017 uttryckte sig Jimmie Åkesson på följande sätt: ”2016 var året då vi såg en folklig resning mot det vänster-liberala etablissemanget som dominerat politiken i decennier.”
Mattias Karlsson. Så sent som i november ifjol var Mattias Karlsson, SD:s ”chefsideolog”, med och nominerade Donald Trump till Nobels fredspris.

Del ett
Det mest intressanta är inte att SD-Jimmie stöder Donald Trump. Det mest intressanta är den motivering som Jimmie Åkesson använde för sitt stöd. I Donald Trump såg alltså Åkesson en ”folklig resning”. Men det vi såg den 6 januari 2021 var ingen folklig resning. Det var 74 miljoner amerikaner som la sin röst på Trump. Detta är ett folkligt stöd – fast för något som väljarna uppfattar som ett politiskt alternativ. Men det var inte några 74 miljoner som stormade Capitol Hill. Denna handling genomfördes av ett antal tusen högerextremister. Av alla de som röstade på Trump vad det ytterst få som hade kunnat föreställa sig att deras stöd skulle kunna missbrukas på det sätt som skedde den 6 januari. Det vi såg var inte uttryck för någon ”folklig resning”. En folklig resning kräver en folklig förankring. Och för folklig förankringen krävs folkligt deltagande. Men folklig förankring ställer även krav vad gäller mål och metoder.

Det som skedde den 6 januari var inte folkligt förankrat varken när det gäller antalet deltagare, målet eller metoderna. Det som skedde var att ett antal tusen högerextremister försökte hindra ett fredligt maktskifte genom att genomföra en sabotagehandling riktad mot de demokratiska institutionerna i USA. Odemokratiska och dödliga metoder.  Och den som mer än någon annan är ansvarig för detta sabotage, som kostade fem människor livet, är ingen annan än USA:s avgående president Donald J Trump.

Mot denna bakgrund borde självklart Jimmie Åkesson ta avstånd från Trump. Tydligt. Men istället harklar sig endast SD-Åkesson.

Del två
Det framstår naturligtvis som absurt att nominera Donald Trump till Nobels fredspris. Detta av flera skäl. Det är bara i extrema undantagsfall som en sittande regerings- eller statschef ska nomineras till fredspriset. Ett annat skäl är regerings- eller statschefens omdöme. Eller brist på omdöme. Var och en kan föreställa sig den situation som skulle ha infunnit sig, idag, efter det som hände den 6 januari, om Trump hade begåvats med fredspriset. Trumps eftermäle blir att han var för svag för att klara av ett valnederlag och istället hetsade en pöbel till att trampa både på hemvisten för den amerikanska konstitutionen och USA:s demokratiska institutioner. Detta har lett till blodspillan. Fem människor är döda.

Mot denna bakgrund borde naturligtvis Mattias Karlsson ta tydligt avstånd från Trump. Men inte han heller.

Del tre
Jag väntar nu på att Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och hela SD ska ta offentligt avstånd ifrån Donald Trump. Och jag är inte ensam. Jag väntar tillsammans med väldigt, väldigt många. Det vore därtill mycket klädsamt om dessa båda bad om ursäkt för sina uttalanden om ”folklig resning” samt ”fredspris”.

SD och dess ledare vet nu nämligen vad Donald Trump går för i nederlagets stund. Istället för att erkänna sig besegrad, en amerikansk tradition, har han lyckats hetsa fram ett allvarligt sabotage mot ett fredligt maktskifte. Detta sabotage har kostat människor livet. Detta visste inte Åkesson och Karlsson och övriga SD tidigare. Men nu vet de. Precis som oss andra.

I vissa situationer räcker det inte med halvkvävda visor. I vissa situationer måste man ta tydlig ställning. Den som inte uttryckligen tar avstånd ifrån Donald Trump – vilket definitivt inte är detsamma som att se ned på alla de som valde att lägga sin röst på presidenten eller på Republikanerna – stöder honom indirekt. Den som idag inte tar avstånd från Trump stöder hans anklagelser för att ha blivit bestulen på ”en jordskredsseger” i presidentvalet. Men detta går emot vad alla internationella valobservatörer har rapporterat, detta innebär att spotta på alla USA:s valarbetare, det innebär att avfärda de domstolar som avslagit alla Trumps och hans allierades överklaganden.

Avslutning
Det här är en situation då man måste ta tydlig ställning. Vi väntar på att Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, SD som helhet samt deras främsta ansikte lokalt – Petter Nilsson – klart och entydigt tar avstånd ifrån Donald Trump.
Det som hittills kommit är samma halvkvävda visor och tvetydigheter i förhållande till Donald Trump, som Donald Trump har visat mot de högerextremister som stormade Kapitolium. Resultatet är tragiskt: utegångsförbud, stoppad rösträkning, inkallande av nationalgardet från Virginia och Maryland för att upprätthålla ordningen samt fem döda.

Nu krävs ett tydligt avståndstagande från Donald Trump.
Även av SD och deras representanter.
Både på riksplan och på lokalplan.

Lämna en kommentar