En regering med ett enda mandats övervikt (en politisk vildes) och som kan tvingas avgå då budgeten tas upp ska aldrig tillträda. Därför extraval!

Ingress
Stefan Löfvén kan bli omvald som statsminister. Men Löfvén har ingen aning om ifall en ny regering (S+MP) kommer att få igenom sin budget. Och får inte regeringen igenom sin budget, säger Löfvén, kommer han och regeringen att avgå.

Fan tro´t. Men så ska naturligtvis en regering agera. En regering ska inte förnedra sig som Löfvéns regering (S+MP) gjorde hösten 2018 och regera på en budgetreservation som hade utarbetats av M och KD (en budget som bland annat innehöll skattesänkningar på 28 miljarder – något som S var emot). Jag har tidigare fört fram att grundlagen borde ändras så att det blir omöjligt att regera på andra partiers budget. I Italien måste en regering få igenom sin budget, eller avgå, vilket regeringen i Italien nyss gjorde).

Del ett
Det svenska politiska systemet har stora problem:
1. Valet av statsminister. Ska Stefan Löfvén lyckas bli omvald som statsminister behöver han få stöd av Vänsterpartiet, Centern under ledning av Drottning Annie samt av den politiska vilden Amineh Kakabaveh (avhoppad vänsterpartist). En sådan regering kommer endast att ha ett enda (osäkert) mandats övervikt i riksdagen (175 mandat mot 174). En sådan regering skulle visserligen vara laglig. Men den skulle sakna legitimitet – i bemärkelsen folkligt förankrad.

2. Antagandet av budget. I denna fråga har Drottning Annie låtit meddela att hon inte talar om budgeten med vad hon kallar ”ytterkantspartiet” V. Samtidigt anser sig Vänsterpartiet – idag ett andra socialdemokratiskt parti – ha rätt att vara med och diskutera den budget som läggs fram av de två regeringspartierna (S+MP) samt Centern. En sådan budget behöver nämligen Vänsterpartiets röster för att få stöd av en majoritet i riksdagen. Men den föraktfulla och avvisande attityden från Centerns Annie Lööf går inte ihop med Vänsterpartiets krav.

Därför pekar allt på att det inte kommer att bildas någon regering som vet om den kommer att överleva fram till jul. Det som står på dagordningen är att utse en regering som kan tvingas avgå till hösten eftersom den inte vet om den får regera på sin egen budget. Skälet till detta är att Centern vägrar ge Vänsterpartiets inflytande över en budget som behöver Vänsterpartiets mandat för att antas av riksdagen. Om då inte Vänsterpartiet stöder budgeten, på grund av att V förnedras av Annie Lööf, då antas inte budgeten. Och i så fall har Stefan Löfven sagt att han avgår.

Del två
Hela den svenska regeringsbildningen och regerandet hänger på följande
:- drottning Annies nyckfullhet
– ett enda mandat,
– detta enda mandat tillhör inte ens ett parti – utan en politisk vilde som hoppat av V,
– om Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet håller fast vid sina ord kommer Löfvéns nya regeringen att falla redan till hösten!

Jag upprepar:
En sådan regeringsbildning skulle visserligen laglig – men skulle inte vara legitim (folkligt förankrad). En regering som endast hänger på ett enda (osäkert) mandat och kanske måste avgå till hösten då den inte får igenom sin budget kan inte kallas legitim.

När det gäller de …
a) partier som riskerar att förlora sina regeringstitlar,
b) partier om riskerar att ramla ur riksdagen,
c) individer som riskerar att förlora sin födkrok,

… är vårt budskap detta: Alla dessa delar av den politiska ”kasten” i Sverige – som så ofta tar begreppet demokrati i sina munnar – får helt enkelt acceptera att den folkliga respekten för det politiska systemet (demokratin) måste gå före deras egna, egoistiska, intressen.

Den politiska kasten, riksdagens alla partier, har manövrerat sig in i en återvändsgränd. Nu måste väljarna få en chans att förändra de politiska majoritetsförhållandena i riksdagen. Det är mot denna bakgrund som det krävs ett extraval.

Avrundning
Det som Drottning Annie och titelsjuka Socialdemokraterna gör, det som räddhågsna liberalerna, miljöpartister och alla sig-själv-närmast riksdagsledamöter (i alla partier nu gör) är att släpa begreppet folkstyre i smutsen. Allt för att gynna sina egna intressen.

Det är förbannat ovärdigt att skylla på pandemin
för att kunna underminera demokratin  –
och säga att vi inte kan ha ett extraval
på grund av detta virus. 

Lämna en kommentar