Hela 110 deltagare på mötet med Sven Hirdman på Umeå Folkets Hus i lördags! Ett stort tack till alla som slöt upp på detta viktiga möte.

Kriget i Ukraina måste användas till att understryka behovet
av att minska fossila utsläpp – angreppet på Ukraina
får inte leda till att klimatkrisen döljs.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Lördagen den 7 maj arrangerade Arbetarpartiet, i samarbete med ABF, ett välbesökt möte med den tidigare Moskva-ambassadören Sven Hirdman. Drygt 110 personer hade slutit upp för att lyssna till ett samtal på ämnet ”Ryssland, Nato, Sverige och kriget”. Petterson-Berger-salen på Umeå Folkets Hus var fylld till bredden!

Mötet inleddes med ett samtal mellan mig själv och Sven Hirdman. Under samtalet förklarade Hirdman bland annat bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han redogjorde även för varför han anser att det bör ske en folkomröstning för eller emot ett svenskt medlemskap i Nato.

Efter det inledande samtalet öppnade vi för skriftliga frågor från åhörarna. Ett drygt 20-tal frågor inkom från publiken och spände över en rad olika ämnen: Nato-frågan i Sverige, de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, relationen mellan Kina och Ryssland samt om hur Hirdman såg på den kulturella bojkott som Ryssland utsätts för. Hirdman hann svara på ungefär hälften av frågorna innan mötestiden var slut.

Mötet avslutades med att jag ställde Hirdman frågan om vad som krävs för att uppnå en fredsuppgörelse: en träff mellan Ryssland och USA, mellan Ryssland och Ukraina eller mellan alla tre länder. På detta svarade Hirdman att han trodde att en fredsuppgörelse skulle kräva ett möte och en förhandling mellan ledarna för USA och Ryssland.

Ett stort tack till alla som slöt upp i lördags.

Bild från mötet med Sven Hirdman i lördags.

PS. I Youtubevideon nedan kan du se en inspelning av mötet med Sven Hirdman. DS

YouTube player

Lämna en kommentar