I fredags dog 627 personer av corona i Italien. Då smittan kom fanns 526 intensivvårdsplatser med respirator i Sverige. 1993 var antalet ca 4300.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

———————————————————-

Ingress: fredag 20 mars
Samhället drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
Detta genom en kombination av  coronavirus och av en ekonomisk nedgång som kan bli djupare än den 2008 – i kombination med det sönderfall av samhället som redan inletts sedan över ett årtionde tillbaka. Nedan finns en del av bakgrunden.

* Del ett
I Sverige fanns följande antal intensivvårdsplatser med respiratorer:
År 1993: 4300
År 2020: 526

Det finns fler problem av enorm betydelse.
Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU!

Sedan samhället började nedrusta har alla militärsjukhus försvunnit. Det fanns 35 stycken. Dessa militärsjukhus utgjorde buffertar inför ett sådant krisläge som kommer att råda om en-två veckor. Men dessa är alltså alla nedlagda – tillsammans med exempelvis beredskapslager för läkemedel och medicinsk utrustning.

Produktionen av vaccin har privatiserats som så mycket annat.

Denna utveckling kan resultera i att antalet som dör av coronaviruset i Sverige blir långt större än som hade behövt bli fallet.
Bakom ligger bland annat främst följande orsaker:
*de stora nedskärningarna som inleddes 1994,
*den politiska missbedömningen av behovet av ett försvar,
*de stora skattesänkningarna efter 2006,
*ersättningen av de medicinskt kunniga med ekonomer som varit besjälade av den ekonomisk nyliberalismen,
*politikerna, i alla riksdagspartier, har agerat som flockdjur och i samförstånd accepterat den ekonomiska nyliberalismens lära.

[Faktauppgifterna är i huvudsak hämtade från en debattartikel av Victor Pressfeldt i GP – formuleringarna är mina.  ]

* Del två
I Italien har principen att den som uppsöker sjukvården först (för coronaviruset) blir först behandlad övergivits.
Sedan en tid tillbaka har den italienska sjukvården tvingats avgöra vilka patienter som ska få vård och vilka som inte ska få vård. I praktiken finns det tre kategorier av patienter. De som smittats av coronavirus men som inte behöver vård nu utan klarar av att vänta, de som behöver vård nu och som kommer att få vård nu samt de som behöver vård men som inte kommer att får vård då deras chans att överleva är för liten.
”… Om en person är mellan 80 och 95 och har svåra andningsproblem, kommer personen sannolikt inte att klara sig…” (Corriere della Sera). En italiensk narkosläkare jämförde med scener från andra världskriget då gamla patienter lämnades åt sitt öde vid vägkanten.

Dödsfall och smitta i Italien
Fler personer har avlidit i Italien p g a coronaviruset än i Kina
*det senaste dygnet fram till i onsdags: 487 döda,
*det senaste dygnet fram till i torsdags: 427 döda,
*det senaste dygnet fram till idag fredag: 627 döda
I Italien har nu 4 032 personer avlidit på grund av coronaviruset.

Italien, forts

SvD 19 mars
”…Det finns ännu inget slut i sikte. Men Italien hoppas att de hårda restriktioner som omfattar alla 60 miljoner invånare snart ska visa sig verksamma när det gäller att få stopp på coronavirusets spridning. I dagsläget är det är bara tillåtet att lämna hemmet för att jobba, handla mat eller av hälsoskäl. Och de butiker som fortfarande håller öppet stänger allt tidigare om dagarna medan polis jagar promenerande familjer tillbaka in i isolering. Trots detta var torsdagen siffror från Italien ännu en mörk notering med nära 430 dödsfall på ett dygn …
2 500 människor med covid-19 intensivvårdades i Italien på torsdagen, en ökning med omkring 250 personer jämfört med föregående dygn….”

* Del tre
Sjukvården i Schweitz beräknas kollapsa inom tio dagar (17 mars).
Detta om coronaviruset fortsätter att sprida sig på samma sätt som hittills

* Del fyra
Sjukvården i Region Stockholm styrs numera styrs enligt ”ett hierarkiskt militärt system hämtat från Nato”.
Detta berättar Dagens Nyheter. Det handlar om uppåt en fjärdedel av landets befolkning)

* Del fem
För Tyskland innebär denna pandemi den största påfrestningen efter andra världskrigetenligt Angela Merkel.
Jag anser att Merkel har RÄTT. Även om jag inte alls delar hennes ideologi.

Avslutningsvis
Jag upprepar: Sverige drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
Detta genom en kombination av  coronavirus och av en ekonomisk nedgång som kan bli djupare än den 2008 – i kombination med det sönderfall av samhället som redan inletts sedan över ett årtionde tillbaka.

Vi hörs snart.

Lämna en kommentar