Integrationspolitiken är en katastrof. En Alternativ Vänster måste erkänna detta och bidra till en fungerande integration. Här är fem punkter.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet –
för en alternativ media för en alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Här kommer det andra blogginlägget i en serie på tre om behovet av en Alternativ Vänster (av en alt-left) i ett Sverige där väljarna fortsätter att lämna Socialdemokraterna – men inte längre för att gå till Etablissemangs(v)änstern ledd av Jonas Sjöstedt – utan för att gå till Jimmie Åkessons sverigedemokrater. I det första inlägget förklarade vi ett par av de grundläggande funktionerna med en Alternativ Vänster. En av dessa bestod just i att fånga upp de grupper som tidigare har röstat på S, eller skulle ha gjort det om de varit tio år äldre, men nu lämnar S för SD. Eller går direkt till SD om de är yngre utan att ta ”omvägen” via Socialdemokraterna.

Något som är tragiskt men sant. Vi förklarade även att en Alternativ Vänster (en alt-left) inte fånga upp väljare som är på väg till Sd för att försöka få dessa att stärka Socialdemokraterna. Denna uppgift är Stefan Löfvens (eller hans efterträdares). Syftet med en alt-left är att skapa ett nytt politiskt kraftfält i Sverige.

I detta, det andra, inlägget ska vi berätta om de två grundpelarna som en Alternativ Vänster kommer att stå på. Stadigt.

Den första grundpelaren är kampen för en fungerande integrationspolitik
En fungerande integrationspolitik berör frågor som hederskultur, islamism, asylpolitik, anhörig- arbetskraftinvandring

En Alternativ Vänstern kommer inte att sticka under stol med att Sveriges integrationspolitik har gått över styr. Den kommer att gå till val på att Sverige behöver en genomtänkt, fungerande, integrationspolitik. För att integrationspolitiken ska fungera krävs bland annat följande inslag:

1 . En alternativ vänster måste vara emot fri invandring. Under året 2015 tog Sverige emot drygt sex gånger så många flyktingar, utifrån befolkningens storlek, som snittet för ett EU-land. Och fortfarande ligger Sverige nästan dubbelt så högt som EU-snittet. Det håller inte.

2. De som kommer till Sverige måste lära sig språket och ha någon form av yrkesutbildning. Utan detta kommer invandrarna inte att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaderna. De måste också gå med i facket. En ”alt-left” kan aldrig acceptera att kollektivavtalen och välfärdssamhället slås sönder av en fri invandring. Vi kan inte heller acceptera att invandrarna degraderas till en andra klassens medborgare som lever i alltmer isolerade förorter utan möjlighet att påverka sitt liv.

3. Flyktingar och anhöriginvandrare som kommer till Sverige måste lära sig vad som gäller och inte gäller. Det som gäller är grundlagarna och de lagar som kompletterar dessa. Det som gäller är också de sedvänjor som är baserade på dessa lagar. Det är exempelvis förbjudet att misshandla barn. Hederskulturens förtryck och strukturer gäller inte i Sverige. Det är inte acceptabelt att en klan går samman för att straffa ett barn som brutit mot dess normer. I Sverige gäller de lagar som stiftats av en demokratiskt vald riksdag och inte sharia. Månggifte är inte acceptabelt liksom barnäktenskap. Flickor och kvinnor är, enligt lag, lika mycket värda som män. De som vägrar att acceptera att grundlagarna står över sharia ska inte ha svenskt medborgarskap. En alt-left måste tala klarspråk.

4. En Alternativa Vänster kommer tala klarspråk om den strävan som finns hos att sabotera den svenska integrationspolitiken. Inte endast hos svenska partiet och myndigheter som inte fattar att Sverige inte ensamt kan ersätta en ovilja hos andra EU-länder att ta sin andel av asylsökande och deras anhöriga. En alt-left kommer även att tala klarspråk om den strävan som finns hos Muslimska brödraskapet, wahhabitiska salafister och andra islamister att motarbeta en lyckad Svensk integrationspolitik. Dessa islamister önskar skapa parallella samhällsstrukturer i Sverige. En Al-left kommer att bekämpa islamisternas strävan efter att skapa ett ”vi och dom”.

5. En alternativ vänster vet att det finns demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen högre än sharia. Vi kommer att göra allt för att stödja dessa på alla sätt. De demokratiska muslimerna kommer att vara den alternativa vänsterns viktigaste allierade i kampen mot islamisterna.

Sammanfattning: Det finns ingen chans att den svenska integrationspolitiken kommer att lyckas om Sverige inte anpassar sin asyl- och anhöriginvandring till snittet för EU-länderna. Den alternativa vänstern kommer att kämpa för att så skall ske. Fri invandring tillsammans med dagens misslyckade integrationspolitik riskerar att slå sönder kollektivavtalen och välfärdssamhället samt leda till parallella samhällsstrukturer som i slutänden riskerar att skapa konfrontationer av ett helt nytt slag. Alt-left kommer att göra allt för att stoppa en sådan utveckling.

Det tredje och sista avsnittet om en Alternativ Vänster kommer att handla om tre saker: kampen mot ett allt brutalare klassamhälle, behovet av samarbete med alla som vill slå vakt om ett sekulärt samhälle – mot islamistiska shariaanhängare samt uppbygget av en alternativ media för en alternativ vänster.

Vi behöver en Alternativ Vänster. Och det är bråttom.

___________________________________

Läs artikelserien om behovet av en Alternativ vänster.
Och om behovet av en alternativ media för en alternativ vänster.

Det första avsnittet publicerades den 25 oktober

Lämna en kommentar