Överklasskärringar, syjuntor och kulturmarxism – med sådana utfall avfärdar SD Umeå kommuns jämställdhetsarbete. Se själv.

Ingress
Idag, måndag 29 maj, föll den civiliserade masken från SD i Umeå. På ytan föreslog Jimmie Åkessons lokala adepter i en motion till Umeå kommunfullmäktige att jämställdhetsutskottet skulle avskaffas. Men partiets egentliga syfte var att förskjuta gränsen för HUR ett partis representanter får angripa något det ogillar. Då detta försök av SD att vulgarisera diskussionerna, från att vara baserad på fakta till vara baserad på ”alternativa” fakta, stötte på kraftfullt motstånd (bland annat från undertecknad) rasade SD:s polerade yta samman – fullkomligt samman.

Sverigedemokraternas (SD) gruppledare, Lars Forsgren, tappade helt koncepterna.

Del ett
Efter att Lars Forsgren fått veta att traditionen att använda begreppet ”kulturmarxist” har sina rötter hos Hitlers nazister (kulturbolsjevism), samt spelade en central roll för högerterroristen och massmördaren Anders Behring Breivik, påminde SD:s gruppledare om en boxare som träffats av ett hårt, rakt, vänsterslag.

Han började sluddra. Och hasplade ur sig uttryck som ”överklasskärringar” och ”syjuntor”. Sedan verkade Forsgren ångra vad han sagt. Sedan ångrade han att han hade ångrat sig. Och lovade använda dessa uttryck igen! Illa.

Del två
Låt mig understryka följande: Alla kommunens verksamheter måste kunna utvärderas och kritiseras. Detta gäller även jämställdhetsarbetet – både dess innehåll och form. Inklusive jämställdhetsutskottet. SD:s osedvanligt vulgära utbrott får inte leda till att fullmäktiges partier och ledamöter inte vågar ifrågasätta det nuvarande jämställdhetsarbetet – av rädsla för att bli jämförda med SD. Då vinner SD – igen.
Allt ska kunna tas upp och diskuteras. Men oavsett vilken verksamhet det handlar om ska eventuell kritik bygga på fakta och på seriösa jämförelser med andra sätt att utföra ett arbete på. Inte på utbrott som att de som sysslat med jämställdhetsarbetet är ”överklasskärringar” och ”syjuntor”.

Avslutning
Du kan, i följande ordning, se och höra:
1. Mitt angrepp på SD:s vulgära användande av begreppet ”kulturmarxism”,
2. SD:s gruppledare Lars Forsgren som tappar koncepten och kallar de som sysslar med jämställdhetsarbete för ”överklasskärringar”, m.m., och tvingas be om ursäkt av kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S),
3. Arbetarpartiets Davis Kaza angriper SD för att de har egna, alternativa, sanningar,
4. Mitt avslutande inlägg som handlar om att SD:s vulgära utfall mot jämställdhetsarbetet inte ska leda till självcensur – där seriös kritik mot alla kommunens verksamheter, inklusive jämställdhetsarbetet, hålls tillbaka på grund av rädsla att kopplas samman med SD. En sådan utveckling skulle nämligen göra dagens förlorare i SD till morgondagens vinnare.

Se och hör själva på utdragen från debatten i fullmäktige – samt på SD-gruppledaren Lars Forsgrens förvirrade, vulgära och faktalösa utfall.

Lämna en kommentar