På Umeå Östra sover hemlösa – vad görs för att erbjuda ett värdigare alternativ – och minska antalet hotfulla personer som vistas där?

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Ingress
Ibland går allt riktigt åt hel … och värst är det då det endast och allena är ens egen klumpighet det handlar om. Jag menar, hur underbart är det inte att kunna skylla misstag på andra?
Jag hade skrivit ett långt stycke i elva punkter om hot mot politiker – ett råmanus – och skulle sedan bearbeta detta råmanus till en serie av bloggar inriktade på att försöka göra främst tre saker:

* ge ett historiskt perspektiv på frågorna om hot mot politiskt aktiva,
* att problematisera den situation som har uppstått på grund av det ökande avståndet mellan politiskt aktiva och stora delar av partiernas väljarbas,
* ta upp utvecklingen mot åsiktskorridorer – inom vilka du ”måste hålla dig” – för att våga delta i den politiska debatten.

Jag började bloggserien med att, förra söndagen, redogöra för mina svar på de frågor som alla gruppledare för partierna i Umeå kommunfullmäktige fått av VK. Detta som ett led i ett forskningsprojekt om just hot mot politiker. So far so good. Och sedan publicerade jag, av misstag, hela råmanuset! Denna idiotmiss av mig skedde också förra söndagen. Min ilska över min klumpighet har gjort att jag inte ”orkat” skriva någon blogg förrän nu”.

Nåväl, jag ska ändå försöka skriva några bloggar med hjälp av detta råmanus – trots att jag redan (av misstag) har publicerat det hela. Men inte idag.

Del ett
Idag ska jag istället publicera den interpellation som jag och en partikamrat (mest partikamraten) har skrivit om de hemlösa som sover på Umeå Östra. En interpellation är en text som avslutas med frågor som alla i fullmäktige kan debattera. Vår interpellation kommer, förhoppningsvis, upp på måndagens möte med Umeå kommunfullmäktige den 27 februari.

Del två

”Interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande

Hemlösa som sover på Umeå Östra

För den som passerar stationen Umeå Östra är det inte ovanligt at se hemlösa personer och missbrukare sova inne i stationsbyggnaden. Detta särskilt under vinterhalvåret. De flesta av dessa ligger endast och sover. Men bland de som använt stationen som sovplats finns även hotfulla personer och det har förekommit blodfläckar på golvet. Problemen med hotfulla nattgäster har också funnits på Umeå universitet, vilket lokala media uppmärksammat.

Umeå Östra ägs av Umeå kommun via det helägda kommunala bolaget INAB. Kommunen har antog en ”Handlingsplan mot hemlöshet” i januari 2018 som sträckte sig fram till 2021. Kommunen är även med och finansierar stadsmissionens natthärbärge Öst på stan. Trots att kommunen vid upprepade tillfällen har fått anmälningar om att det förekommer hotfulla personer och sovande personer i stationsbyggnaden så kvarstår problemen.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Vilken del av Umeå kommunkoncern har ansvaret för att hemlösa personer inte sover på Umeå Östra: socialtjänsten, INAB eller annan del av kommunen?
2. Finns det några planer på att erbjuda de människor som idag sover på Umeå Östra ett värdigare alternativ, eller råder det en situation där ansvaret har fallit mellan stolarna och olika myndigheter accepterar dagens situation?
3. Har kommunen tillräckligt många platser på natthärbärgen för att erbjuda de som sover på Umeå Östra och andra platser ett bättre alternativ?
4. Bedrivs det någon form av uppsökande verksamhet mot hemlösa som uppehåller sig i lokaler som ägs av kommunen, regionen och universitetet?

Davis Kaza
Jan Hägglund
Arbetarpartiet ”

Avrundning
Interpellationen är ställd till Andreas Lundgren – ordförande i Individ- och familjenämnden. Jag kommer att redogöra för debatten på tisdag den 28 februari.

Lämna en kommentar