Pandemin är här för att stanna – denna insikt är avgörande. Plus vaccin, individuellt ansvar och kamp mot högerextrema anti-vaxxare

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister som medvetet
saboterar kampen mot corona – och öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt då samhället ger dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_   _   _

Idag diskuterar vi:
Coronavirusets farlighet och
strategin för hur pandemin bör bekämpas
_______________

Inledning
Ju större kunskapen blir om coronaviruset desto farligare framstår pandemin. Covid-19 har visat sig vara en infektion som inte bara slår mot luftvägarna. Hos en andel av de som infekteras påverkar viruset dessutom stora delar av övriga kroppen. Infektionen kan nämligen få immunförsvaret att överreagera. I lungorna gör denna reaktion att det blir svårare att andas – och den drabbade måste läggas i respirator för att inte kvävas till döds. Men immunförsvarets överreaktion är sannolikt också orsaken till att det kan bildas blodproppar i kroppens övriga organ – till exempel i hjärnan. Fynd har gjorts som påminner om de förändringar som kan iakttas hos sjukdomar som demens. Blodpropparna kan också drabba andra organ, som lungor eller hjärta. Andra neurologiska problem är förlusten av lukt- och smaksinnena under längre eller kortare tid. Förlusten av doftsinnet kan bero på att viruset lyckats angripa luktorganet i nästaket, eller lyckats ta sig in i det område som hjärnan använder för att tolka dofter (G. A. Nyborg, norsk epidemiolog, Svenska Yle).

Coronavirusets angrepp skadar och dödar.

Del ett
Smittskyddsmyndigheten i USA, CDC, rapporterar att risken för dödfödda barn är fyra gånger högre hos mödrar som vårdas för covid-19 under förlossningen än hos friska mödrar. En ny studie visar att tio procent av de barn vars mödrar smittats under graviditeten har fått sin utveckling försenad vid 10-12 månaders ålder. Detta är åtta procent mer än normalt. Studien är liten, resultaten därför osäkra, men antyder hur lite som ännu är känt om infektionens långsiktiga skador (G. A. Nyborg, norsk epidemiolog, Svenska Yle).

Del två
Men det som kan slås fast är att covid-19 har utvecklats till en verklig barnsjukdom. Mer än sex miljoner barn har smittats i USA. Av de drabbade var två miljoner i åldrarna mellan fem och elva år. I slutet av oktober detta år smittades omkring 100 000 barn i veckan. Nästan 700 barn har dött hittills. Detta innebär att coronainfektioner utgör en av de tio vanligaste orsakerna till att barn dör i USA. Inga barn har dött på grund av vaccinationer (Science 18/11-21).

Totalt har 800 000 människor dött på grund av covid-19 i USA.

Del tre
De vacciner som tagits fram har varit ovärderliga. De har bromsat smittspridningen och inneburit att de som smittats, i allmänhet, har drabbats långt mildare än de skulle gjort utan vaccinet.  Däremot har vaccinerna varken skapat en heltäckande och långvarig immunitet eller stoppat smittspridningen. Detta, tillsammans med coronavirusets förmåga att mutera samt andra faktorer, tyder på att flockimmunitet aldrig kommer att uppnås. Med andra ord så kommer inte en så stor andel av befolkningen att bli immun mot coronaviruset att smittspridningen i samhället avstannar.

I nuläget är det därför inte är möjligt att basera en strategi på målet att utrota coronaviruset. Istället måste en framgångsrik strategi bygga på insikten att coronaviruset är här för att stanna – åtminstone under överskådlig tid. Åtgärderna måste anpassas därefter.

Avslutning
Detta är några av mest nödvändiga åtgärderna:
a) alla svenskar måste erbjudas tre vaccinationer – vaccin finns,
b) att vaccinera sig har med solidaritet att göra – och solidaritet är av avgörande betydelse,
c) masstestning, smittspårning och isolering är också av avgörande betydelse – för att bryta smittkedjor,
d) det krävs eget individuellt ansvar när det gäller att hålla avstånd och att undvika trängsel,
e) allt fler undersökningar visar att munskydd både är verksamt och viktigt,
f) de organiserade anti-vaccinmotståndarna (ínte enskilda ängsliga individer) är ofta högerextremister – dessa måste bekämpas,
g) det ska vara frivilligt att vaccinera sig – även de osolidariska ska slippa tvång.

Lämna en kommentar