Petter Nilssons angrepp på (S) avslöjar SD:s metod – att försöka fördumma väljarna genom att undvika fakta. Men väljarna är INTE dumma

Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Ingress
”För S är ord viktigare än välfärd” – så skriver Petter Nilsson (SD) på sin blogg. Detta är, som vi ska se, ett sällsynt billigt försök att skapa en motsatsställning mellan jämställdhetsutskottet och välfärden.
Petter Nilsson agerar på detta billiga sätt eftersom han saknar riktiga argument då han försvarar sin partikollega Lars Forsgren – den Forsgren som helt tappade koncepterna under mötet med Umeå kommunfullmäktige 29/5. SD-gruppledaren Lars Forsgren försökte, i sin tur, försvara en motion från sitt parti. Denna motion handlade, på ytan, om att avskaffa jämställdhetsutskottet. Men motionens egentliga syfte var att få ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige att acceptera den ton i debatten som förekommer bland grupper som:
a) SD-medlemmar internt
b) nättroll,
c) nazister.

Del ett
Nilssons blogginlägg och SD-motionen har satt fingret på viktiga saker. Jag syftar på:
a) att SD medvetet försöker att fördumma väljarna,
b) att deras motion inte handlade om att, logiskt, motivera ett avskaffande av jämställdhetsutskottet utan om att få sitt språkbruk normaliserat,
c) att logik inte är SD:s starka sida – se Nilssons blogg,
d) att motionen och debatten kring denna, tillsammans med Nilssons blogginlägg, visat upp den riktiga SD-identiteten.

Låt oss börja med att studera (utdragen ur) Petter Nilssons bloggtext från 30/5 nedan (mina kursiveringar / Jh).

Del tvåHär kommer ett utdrag ur Petter Nilssons bloggtext:

”För S är ord viktigare än välfärd:
… detta är en recension av de blogginlägg som kommit att lyftas i ljuset av att Lars Forsgren (SD), gruppledare i Umeå kommun, kallat jämställdhetsutskottet för ‘överklasskärringar’.
Nu kan jag personligen tycka att ordet är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige. Samtidigt är frågan om huruvida ett jämställdhetsutskott verkligen ska prioriteras före kärnverksamheten? …Dess syfte är inte att syssla med jämställdhet … Svensk lagstiftning reglerar dessutom redan detta; hur kommuner och regioner ska behandla individer oavsett kön eller härkomst. Ett jämställdhetsutskott är således överflödigt…
Återigen. För S är ord viktigare än välfärd. ”

Så långt Petter Nilsson (SD)

Del tre
Låt oss nu analysera vad SD-Nilsson verkligen säger – detta både i det han skrev och i det han inte skrev.

1. Det billigaste tricket är den motsatsställning Nilsson försöker skapa
mellan jämställdhetsutskottet och ”kärnverksamheten”. Varje ärlig debattör skulle, som ett minimikrav, ha redogjort för vad jämställdhetsutskottet kostar. Och sedan jämfört denna kostnad med något som gör att läsaren förstår proportionerna. Men denna ambition av minimal ärlighet saknas hos SD. Varken i motionen eller i Nilssons blogg finns några fakta – bara känslomässiga signalord. Därför ska jag redovisa ett par fakta.

Kostnaden för jämställdhetsutskottet var 496 000 kr under fjolåret. Hotar detta välfärden? Svaret är nej. Umeå kommuns driftbudget för nästa år kommer att uppgå till över 9 100 miljoner kr. Investeringsbudgeten till över 1 600 miljoner. Detta betyder att den budgeterade kostnaden för att ”driva” Umeå kommun under nästa år uppgår till cirka 10 700 miljoner. Jämställdhetsutskottet kostade cirka 5 hundradels promille av denna summa (0,000047).
SD:s representanter försöker fördumma väljarna, och även bloggläsarna, genom metoden att undvika fakta och istället (slappt) spela på känslor. Återigen: kombinationen att medvetet undanhålla fakta och samtidigt använda uttryck som syftar till att förnedra andra syftar till att fördumma. Men jag tror att SD-väljarna, steg för steg, ser igenom detta partis olika tricks.

2. Nättrolls-attityden tittar fram. Ordet överklasskärringar ”är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige”, skriver Nilsson. a) En aning olämpligt – inte mycket olämpligt. b) Och bara olämpligt när det gäller kommunfullmäktige. När är då begreppet ”överklasskärringar”, som beteckning på ledamöterna i jämställdhetsutskottet, lämpligt? På denna fråga svarade Lars Forsgren själv då han intervjuades av VK i samband med kommunfullmäktige. Uttryck som ”överklasskärringar”, med flera, är lämpliga på sociala media! Forsgren sade att han skulle fortsätta att använda dessa uttryck på just sociala medier. Detta sätt att resonera är nättrollens.

3. Logiken lyser med sin frånvaro. Lagstiftningen gör jämställdhetsutskottet överflödigt! Detta påstod SD under debatten i fullmäktige och nu även SD-Petter Nilsson i sin blogg. Denna logik innebär att OM det finns lagar på något område behövs det eventuellt ingen förvaltning som ser till att lagen verkställs. Och det behövs absolut inga valda politiker som styr, och tar ansvar för, förvaltningarna och lagarna! Detta är SD:s logik.
Låt oss överföra detta SD-resonemang till andra områden. Vi har en Socialtjänstlag. Enligt SD:s logik skulle detta innebära att det inte behövs några politiker i någon Äldrenämnd. Frågan är om det behövs någon hemtjänst eller några särskilda boenden?
Och varför ha en regering? En av landets fyra grundlagar är ju regeringsformen! Logik är varken Petter Nilssons eller motionären Wilhelm Vikbergs starka sida.

Del fyra
SD:s riktiga identitet avslöjad. SD:s debattmetoder utgör en väsentlig del av detta partis sanna identitet. SD visar, vanligtvis, upp en sida i Umeå kommunfullmäktige. Denna sida innebär bland annat att både kunna yrka bifall till vad såväl Arbetarpartiet som Moderaterna som Vänsterpartiets föreslår. Detta är det normala för SD-ledamöter som (främst) Lars Forsgren och Maria Nilsson. De gör, vanligtvis, precis allt för att SD ska verka som vilket parti som helst.

Men kombinationen av Petter Nilssons skrivande om ”en aning olämpligt”, i fullmäktige, och Lars Forsgrens ”försäkran” om att han kommer att fortsätta använda alla kritiserade begrepp, inklusive ”överklasskärringar”, på sociala medier visar på SD:s sanna identitet. Återigen: den ljusskygga nättrolls-mentaliteten tittar fram. Istället för fakta.

Avslutning
Vi har nu sett SD:s riktiga ansikte. Det allra viktigaste är inte det brutala tonfallet. Det allra viktigaste är det brutala tonfallet i kombination med SD-sättet att argumentera. Alltså: inga fakta utan istället billiga försök att kanalisera ett berättigat missnöje (hos personal, brukare och anhöriga) med bristerna i välfärden genom att låtsas att SD kan lösa problemen – detta genom att ta bort jämställdhetsutskottet som motsvarar 5 hundradels promille. Detta är SD:s riktiga ansikte – detta är själva kärnan i partiets metod. Detta är vad som Sverigedemokraterna inte vill att väljarna ska inse.

Skälet till att vi, i Arbetarpartiet, tog i så hårt under fullmäktige 29/5 var att vi såg en chans att visa upp SD:s riktiga ansikte. Och tack vare  Wilhelm Vikbergs motion, Lars Forsgrens agerande i fullmäktige och senast Petter Nilssons bloggtext har vi kommit en bit på vägen.

Jag vill avsluta med att gratulera Lars Forsgren. Hans utbrott i fullmäktige har gjort honom till en rikskändis. Och säkert till en populär person inom partiets interna kretsar – där nättrollen just nu hyllar honom!

Lämna en kommentar