S och MP klarar inte att skaffa fram fler bostäder i den takt som behövs – varken i Umeå centralort eller i  Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors

Arbetarpartiets motståndare har infört en
gräns
på 3 % för att få bort oss från fullmäktige.
Det var S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, FP, FI o. SD.
Men ge inte Lindberg & Ågren segern – ge AP rösten 11 sept.
_     _     _     _     _

Ingress
Det krävs snabbare handläggning och större byggprojekt i Umeå kommun. Detta Inte bara i centralorten utan även i Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors – samt i de stadsnära byar som redan har en utbyggd infrastruktur. Bostadsbristen i Umeå är ett allvarligt problem.

Del ett
För att enbart klara befolkningstillväxten krävs att det byggs cirka 850 bostäder per år. Idag byggs cirka 400 bostäder årligen. Under en längre tid har olika fastighetsägare tillåtits att ”dutta” ut några få bostäder än här, än där. Inte sällan till priset av att grönområden byggts bort. Nu vill Balticgruppen bygga en gräddhylla på Hamrinsberget – ett grönområde som borde vara fredat.

Arbetarpartiet anser att kommunen, omedelbart, måste sjösätta några större bostadsprojekt.

Del två: några exempel.
*Röbäcksliden: 1000 bostäder kan tillskapas genom att Röbäck ”byggs ihop” med Skravelsjö. Området har planerats sedan 2017. Men S och MP har släpat fötterna efter sig.

*Tegelbruksberget: Ett nytt bostadsområde här kan dra nytta av befintlig service vid Strömpilen. Dessutom kan området försörjas av befintlig lokaltrafik. Vissa påstår att ett sådant bostadsområde skulle inkräkta på Grössjöns naturreservat. Detta är naturligtvis inte sant. Det finns inget som tvingar någon att bygga hus i naturreservatet. Och det finns heller ingen heller som vill bygga hus i naturreservatet. Allt framgår av översiktsplanen! De som påstår att bostäder på Tegelbruksberget innebär ett angrepp på naturreservatet har helt enkelt inte torrt på fötterna. Och de bryr sig absolut inte om Umeå som helhet. Speciellt bryr de sig inte om alla ungdomar i Umeå som inte har väldigt välbeställda föräldrar som kan köpa dyra bostadsrätter åt dem. Och det är mycket få av alla ungdomar som bostadslösa i Umeå som har det så bra förspänt.

*I20-området: En utmärkt start för detta projekt vore närmast Ersboda – i ”triangeln” mellan Norra Länken och gamla E4:an. De boende skulle bland annat kunna nyttja befintlig service på Ersboda handelsområde. Placeringen av ett bostadsområde just där skulle kunna minimera biltrafiken.

Men I20-området är stort. Stora delar av detta måste kunna användas som fritidsområde även i fortsättningen. Precis som det används idag. Till exempelvis alla hundägares stora glädje.

Avslutning
Bostäder måste även planeras i kommundelar som Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors samt i stadsnära byar. Befolkningstillväxten utanför centralorten måste ske med infrastrukturen i åtanke. Servicen – i form av skolor, förskolor, vårdcentraler, VA, med mera – måste hinns med. Det får inte bli som i Stöcke. Där byggdes det en ny skola, jag tror det var 2016, som fem år senare hade blivit för liten. Med en rad problem som följd.

Lämna en kommentar