Samma imam som utvisats för att ha bidragit till att ungdomar anslöt sig till IS-barbarerna godkände samarbetet med Nya MP och Mariam Salem

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Avsnitt fyra
Tidigare avsnitt den 11, 12 och 17 januari

Ingress
I den senaste bloggen i serien om samarbetet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten lovade jag att återkomma med det mest tydliga resultatet av detta samarbete. Det jag tänker på, i första hand, är Mariam Salems högst ovanliga politiska karriär.

Men först:
Om inte Socialdemokraterna inser det gigantiska misstaget i att i legitimera det Nya MP i Umeå, ett parti som överlevde valet 2018 endast tack vare samarbetet med Islamiska Föreningen vars imam idag är tre-faldigt utvisad, så kommer ledarskapet inom S att gå till historien som det mest enfaldiga. Som det ledarskap som lade S i graven för nöjet att få kalla sig kommunalråd under fyra år till.

Del 1.

Inför valet 2018 stod Mariam Salem med på Miljöpartiets alla tre valsedlar i Umeå och Västerbotten

Salem stod som tvåa på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige, som åtta på landstingsvalsedeln och på plats nio på MP:s länsvalsedel till riksdagen. Det var osannolikt raskt marscherat för en person som gick med i Miljöpartiet först i november 2017. Jämför vi Salem med exempelvis Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg har de båda senare en gedigen bakgrund inom MP. Seye-Larsen har bl a varit ersättare för Jabar Amin i riksdagen under perioderna 2010-2014 och 2014-2018. Elin Söderberg gick med i Miljöpartiet 2013 och har haft både interna förtroendeuppdrag samt förtroendeuppdrag för MP inom Umeå kommun. I jämförelse med bland annat dessa två var Mariam Salem nästan helt okänd både för medlemmar i MP samt för väljarna. Hon blev alltså medlem i MP så sent som i november 2017 – inte lång tid före fastställandet av valsedlarna. Men det fanns en förklaring till att Salem (trots att hon var helt ny och okänd) sattes upp på alla tre valsedlar och dessutom gick in direkt på andra plats på den kommunala valsedeln.

Jag beskrev situationen i mitt blogginlägg från den 17 januari: ”Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde ”nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade…

… Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten.”

Del 2.

Det är inte bara Mariam Salems placering på alla tre valsedlar som förvånar

Det som förvånar är också det antal personkryss som, den i politiska sammanhang okända, Mariam Salem erhöll. Låt oss redovisa antalet personkryss som Salem fick på de olika valsedlarna. Med några kommentarer.

* Umeå kommun
Här erhöll Salem hela 292 personkryss! De enda två som fick fler personkryss än Salem var just Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg. Båda med en längre bakgrund inom MP. Salem kom på tredje plats trots att hon var i det närmaste okänd för väljarna. Seye-Larsen stod som första namn på den kommunala valsedeln vilket nästan alltid borgar för att personen ifråga får flest personkryss. Han stod dessutom som andra namn på riksdagsvalsedeln från länet och fick ytterligare draghjälp av detta. Elin Söderberg, som alltså fick näst flest kryss, fick naturligtvis en väldig draghjälp av att hon var Nya MP:s förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Dessa hade också fått sina höga positioner på kommun- respektive riksdagsvalsedlarna på grund av att de två tillhörde de som var mest kända efter utrensningarna av det gamla ledarskapet inom MP i Umeå. Det som däremot verkligen förvånar är hur många personkryss som den okända Mariam Salem erhöll på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige.

* Landstinget (numera Region Västerbotten)
Men Salem erhöll även hela 191 personkryss i landstingsvalet. Detta innebar att hon, i stort sett okänd, fick näst flest personkryss av alla på landstingsvalsedeln. Detta trots att hon här endast stod på åttonde plats. I landstingsvalet erhöll Salem t.o.m. fler personkryss än Elin Söderberg som alltså hade draghjälp av att hon var förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Det finns 15 kommuner i Västerbotten. Hela 173 av Salems personkryss kom från Umeå. Detta visar hur okänd Salem egentligen är i länet som helhet. I nio kommuner fick Salem noll kryss, i två kommuner ett kryss, i två kommuner två kryss och i Skellefteå tolv kryss. Den fråga som måste ställas är inte varför den okända Salem fick noll, ett eller två kryss i 13 av länets kommuner. Den fråga som måste ställas är hur hon kunde få så många kryss i Umeå kommun även i landstingsvalet.

* Riksdagsvalsedeln från länet
Här erhöll Salem hela 83 personkryss. Det var bara tre personer på denna valsedel som erhöll fler personkryss. Även detta är en påfallande hög siffra för den så gott som okända Salem. Som dessutom endast stod på nionde plats. De två som fick flest personkryss var, föga förvånande, Elin Söderberg som alltså var MP:s kandidat till riksdagen från Västerbotten. Näst flest personkryss fick Nils Seye-Larsen. Han stod som andranamn på riksdagsvalsedeln från länet. Av Salems kryss kom hela 75 från Umeå. Återigen: hur kunde hon få så många kryss?

Del 3.

Det var samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och främst MP i Umeå som var skälet både till att den okända Mariam Salem fick så många personkryss samt sattes upp på alla tre valsedlarna.

Som jag skrivit tidigare: Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten var i desperat behov av ”nya” muslimer istället för de ”gamla” som de rensat ut.

Jag vet, från säkra källor, att Islamiska Föreningen i Västerbotten för första gången uppmanade sina medlemmar / besökare / anhängare att rösta på en viss person. Uppmaningen skedde via sms. Och den person som Islamiska Föreningen uppmanade till röstning på var Mariam Salem.

Och det är mot denna bakgrund som jag vill påminna om följande:
Samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten (baserad i Umeå) och Miljöpartiet godkändes av Partistyrelsen MP Sverige via Max Troendle och den framväxande nya ledningen för MP i Umeå och Västerbotten. Detta inkluderar Max Troendle, Nils Seye-Larsen, Elin Söderberg, m fl. Men till detta kommer det viktigaste: den person som var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid denna tidpunkt.

Här kan jag riktigt se, och höra, hur vissa representanter för det kriminellt fega svenska etablissemanget vrider sig som maskar på en krok medan andra andas lika häftigt som Jonas Sjöstedt då han spelar indignerad.

Del 4.

Vem var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid tidpunkten för träffen mellan denna förening och MP på Ersboda Folkets Hus?

Även om svaret på denna fråga får långt gående konsekvenser måste frågan både ställas och besvara sanningsenligt.

* Och sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som greps av Säpo,
* Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som dömts till utvisning i tre instanser,
* Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som ingick i det wahhabitiska nätverk som anses ha bidragit till att unga män och kvinnor anslöt sig till barbarerna i Daesh / Islamiska Staten och liknande terrororganisationer,
* Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, var en av styrelseledamöterna i den ekonomiska förening som drev de fyra Bilaal-förskolorna i Umeå, Gävle och Söderhamn vilka anklagas för att ha indoktrinerat barn (mot skollagen) samt fört bort pengar,
* Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som innebär att imamen idag betraktas som en fara för landets säkerhet.

Hur ända in i helvete kan detta vara en icke-fråga för Socialdemokraterna i Umeå, för myndigheter och för media?

Del 5.

Imamens roll i dagens umepolitik

A. Enligt min uppfattning var det just denna imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för landets säkerhet – som var den som välsignade Islamiska Föreningens samarbete med Miljöpartiet.

B. Enligt min uppfattning var det just denne imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för rikets säkerhet – som godkände Mariam Salem som den person som skulle ta tillvara Islamiska Föreningens intressen i Umeå via Miljöpartiet.

C. Enligt min uppfattning är Mariam Salem i första hand Islamiska Föreningens representant inom Nya Miljöpartiet i Umeå – godkänd av nämnda imam. Salem är inte, í första hand, en troende inom Miljöpartiet inom Umeå kommun och Region Västerbotten.

Del 6.

Hur kan då Mariam Salem företräda Islamiska Föreningens intressen

Tack vare det stöd som jag redogjort för har Salem nu kunnat besätta en nästan osannolikt massa positioner. I Umeå kommun, i region Västerbotten (tidigare landstinget) samt senast som nämndeman i Umeå tingsrätt. Här nedan kan alla själva se utifrån vilka positioner som Salem kan agera.

Umeå kommun
* Umeå kommunfullmäktige, ordinarie ledamot
* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordinarie ledamot, andre vice ordförande
* Äldrenämnden, ordinarie ledamot
* Personalnämnden, ersättare

Umeå Tingsrätt (Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling)
* Nämndeman

Region Västerbotten (landstinget)
* Regionfullmäktige, ersättare
* Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen, ordinarie ledamot, andre vice ordförande

Avslutning

Det finns fortfarande en chans att ändra på situationen

Det är ännu inte för sent – inte ens för socialdemokrater och vänsterpartister. Inte ens för enskilda miljöpartister. Men det finns ett klockslag då det kommer att vara för sent. Enligt SIFO är nu SD det största partiet i Sverige. Den dag då SD blir det största partiet i riksdagen, och dessutom börjar tillsätta förbundsledningarna inom LO, då är klockan slagen. Det är då som det fulla priset för Socialdemokraternas samarbete med MP kommer att visa sig. Och då kommer många socialdemokrater att skylla på arbetarväljarna – och kalla dem för rasister. Och islamofober. Detta har redan skett i United Kingdom (förr kallat Storbritannien) där karriärister inom Labourpartiet anklagar arbetarna för partiets brister.

Om inte S gör en dramatisk kursändring –
både på riksplanet och i Umeå –
kommer vi att få se en allt snabbare dödsdans.
Finns det verkligen inga socialdemokrater kvar med en gnutta sunt förnuft?

_______________________________________

 Varken SD eller S  – nu behövs är ett riktigt arbetarparti

Lämna en kommentar