Snart val. Vi försvarar nationalstaten Sverige mot mer överstatlighet – men bekämpar också nationalismen. Både Sd och L måste snart bekänna färg.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!

____________________________

Inledning
Försvaret av nationalstaten är något helt än att odla nationalismen. Många av de som är anhängare av en ständigt ökande EU:överstatlighet försöker förvirra begreppen. De som vill gå längst vad gäller överstatlighet är anhängarna till ett Europas Förenta Stater. Dessa kallar sig för ”federalister” och har en ny statsbildning med USA:s 50 olika delstater som förebild. Till anhängarna av ett Europas Förenta Stater hör bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens nuvarande Ursula von der Leyen, den tidigare ordföranden för EU-kommissionen Romano Prodi. I princip är även de svenska Liberalerna för ett Europas Förenta Stater. Detta sedan ungdomsförbundet fick igenom en motion om att partiet skulle stödja ett Europas Förenta Stater. Detta var under Björklunds tid som ordförande. 

Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten – och bekämpar samtidigt nationalismen. Del I
Det svenskarna röstade Ja eller Nej till var ett medlemskap i EU som ett handelsområde. Det handlade om de fyra rättigheterna: Fri rörlighet för arbete och kapita, varor och tjänster. Ja-sidan vann med 55 procent, Nej-sidan fick 45 procent.  Men det svenskarna rösta för 1994 var, under inga som helst omständigheter, en ständigt ökande överstatlighet i form av en gemensam valuta, gemensamma skatter, en växande gemensam EU-budget, en upprustning och en utveckling mot en EU-armé, ett gemensamt banksystem och en växande EU-lagstiftning. Det svenskarna absolut inte röstade för, för cirka 27 år sedan, var att avskaffa nationalstater som Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Italien, osv. Valen till riksdagen innebär att svenskarna väljer en lagstiftande församling för nationalstaten Sverige. Det är denna statsbildning som, via majoriteter i riksdagen, kan ta ut de skatter på vilka välfärdssamhället vilar. Sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg bygger på riksdagens beskattningsrätt av nationalstaten Sveriges medborgare. Detsamma gäller för arbetsrätt och kollektivavtal – alla rättigheter bygger på vad som lagstiftats eller förhandlats fram inom ramen för nationalstaten Sverige. Försvaret av nationalstaten Sverige är detsamma som att slå vakt om välfärdssamhället Sverige. De som vill ersätta nationalstaten med en federation kallad Europas Förenta Stater efter amerikansk förebild vill även avskaffa välfärdssamhället och alla de rättigheter som har skapats inom dess gränser och ramar. EU:s överstatlighet hotar både de demokratiska fri- och rättigheterna och välfärdssamhället.Här måste vi kräva intellektuell hederlighet av anhängarna till den ständiga, smygande, ökningen av EU:s överstatlighet. Det är inte möjligt att ha både en statsbildning bestående av ett ”Europas Förenta Stater” på samma geografiska område som den nuvarande svenska staten. De som strävar efter ökad EU-överstatlighet gör det utan någon legitimitet från folkomröstningen 1994. Och om de som, i hemligheten, vill se ett Europas Förenta Stater, hade yttrat ens ett ord om detta inför folkomröstningen 1994 hade Nej-sidan garanterat segrat. Återigen: det svenskarna röstade Ja till var inte ett Europas Förenta Stater, där dagens nationalstater avskaffas och omvandlas till delstater i en ny federativ statsbildning, där USA utgör förebilden. Det svenskarna röstade Ja till, för snart 27 år sedan, var ett handelsområde med fri rörlighet för varor och tjänster, arbetskraft och kapital. Varken mer eller mindre.

Del två
Nationalism är något helt annat än en nationalstat
. Nationalism handlar om att se svenskar, eller nordbor, som folkslag som är överlägsna de folk som bor runt, eller söder om, Medelhavet. Nationalism, och rasbiolog, kom att odlas av kolonialmakterna i Europa som lade under sig kolonier i Afrika, Asien och Latinamerika. Det handlade bland annat om stater som Storbritannien, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien och Portugal.

Nationalismen har, historiskt sett, en tendens att utvecklas i aggressiv riktning. Mot rasism och krigshandlingar. Men Europa är naturligtvis inte ensamt om att ha odlat nationalismen. Det kejserliga Japans krig mot Kina under mellankrigstiden präglades av rasism även det. Många andra exempelvis finns.

Arbetarpartiet försvarar nationalstaten. Och bekämpar nationalism och rasism. Vi försvarar välfärdsstaten och tar strid mot rasbiologin – som bland annat leder till uppfattningen att invånarna i ett land, eller en världsdel, står över invånarna i andra länder och andra världsdelar.

Avslutning
Sverigedemokraterna var en gång ett parti som kritiserade utvecklingen mot EU-överstatligheten. Detta parti håller nu på att förverkliga drömmen om ett s.k. konservativt block tillsammans med främst M och Kd. Jag är övertygad om att Sd kommer att överge sitt motstånd, i den värsta opportunism, för att få utgöra regeringsunderlag år M och Kd.

Detta parti vänder verkligen kappan efter vinden.

Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten. Detta är både en del av styrelsesättet och på vad välfärdssamhället bygger. Arbetarpartiet bekämpar nationalismen. Detta är en ideologi som innebär förtryck av andra – under förevändningen att de är underlägsna. Nationalstaten och nationalism är, och förblir, två helt skilda begrepp med helt skilda funktioner.

Lämna en kommentar