Socialtjänsten i Umeå var INTE ansluten till ”placeringsstödet”. Andreas Lundgren LJÖG för bl a Umeås föräldrar. Avgå Lundgren

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.
_     _     _     _     _

1. Bottennapp för socialtjänstens ledning
Tyvärr är det nu bekräftat – från två håll. Umeå kommuns socialtjänst var inte anslutet till den livsviktiga tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden” då frågan diskuterades under mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags (29/8).

2. Två av varandra oberoende källor
Idag ons 31 aug har Arbetarpartiets Davis Kaza fått detta bekräftat – även från ansvarigt håll i Umeå kommun! Se skärmdump i slutet av detta blogginlägg.

Alla som följer denna blogg vet att enheten Placeringsstöd på IVO redan för två dagar sedan uppgav att Umeå kommuns socialtjänst inte var anslutna till tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden”. Se skärmdump längst ned i mitt blogginlägg den 29 aug.

Dessa båda, av varandra oberoende, källor måste tillsammans anses vara helt tillförlitliga. Detta betyder alltså att socialtjänsten i Umeå kommun inte var anslutna till den livsviktiga tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden” då frågan diskuterades under mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags.

3. Andreas Lundgren besvarade AP:s interpellation med en lögn
I måndags ljög Lundgren med berått mod alla rakt i ansiktet. Lundgren kan inte gömma sig bakom att han blivit felinformerad. Som ordförande i den politiska nämnd som ansvarar för socialtjänsten i Umeå har han, naturligtvis, samma möjlighet som Arbetarpartiet att ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

Den tragiska sanningen är alltså att socialtjänsten i Umeå kommun – då de har placerat barn och ungdomar i bland annat HVB-hem –  inte har haft all tillgänglig information om ifall dessa HVB-hem var destruktiva eller direkt livsfarliga!

Det är detta som svaret från IVO, och nu även svaret från Umeå kommun, visar.

Det var också detta som Andreas Lundgren försökte dölja – både i sitt skriftliga svar på Arbetarpartiets interpellation och under den muntliga debatten kring våra frågor (om ifall socialtjänsten i Umeå var ansluten till placeringsstödet, eller inte) i Umeå kommunfullmäktige.

Lundgrens aggressivitet under debatten i fullmäktige understryker den desperation som sannolikt bidragit till hans lögn.

4. Det värsta är dock följande:
Placeringarna av barn och ungdomar har skett utan all tillgänglig information! Jag upprepar vad jag skrivit tidigare: Placeringar på vissa HVB-hem kan vara destruktiva – eller direkt livsfarliga!

Det fanns minst två faktorer som borde ha varnat (om inte Andreas Lundgren så i alla fall hans partikamrater) socialdemokraterna om att något inte stod rätt till. Dessa faktorer är:
a) Den kritik som revisorerna riktat mot nämnden / socialtjänsten för bristande uppföljning av placeringar på HVB-hem både 2017 och 2021. Det uppseendeväckande här är att kritiken mot socialtjänsten 2017 kvarstod hela fyra (4) år senare!
b) Det faktum att KD:s representant i Individ- och familjenämnden inte hade kännedom om något placeringsstöd.

5. Andreas Lundgren borde avgå
a) Under hans ledning har inte Individ- och familjenämnden åtgärdat revisionens kritik för bristande uppföljning av placeringar av barn och ungdomar på HVB-hem – trots att det gått fyra år,
b) Han har visat att han inte kan hantera chefer som agerar oförsvarligt ansvarslöst,
c) Lundgren har inte sett till att all information i form av ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden” funnits tillgänglig trots att denna kan utgöra skillnad mellan liv och död,
d) Slutligen ljuger Lundgren om detta: Han ljuger inför den politiska nämnd han är ordförande för, inför fullmäktiges ledamöter, inför media, inför föräldrarna till de placerade barnen och ungdomarna samt inför sina partikamrater inom (S).

Men det värsta, det vill jag understryka, är alltså att all tillgänglig informationen inte funnits då placeringarna har skett. Återigen: Det handlar om livsviktig information. SVT:s kartläggning visade att det på många av HVB-hemmen förekom:
a) att alkohol och droger flödade – mer eller mindre fritt,
b) att flickor prostituerade sig – alltför ofta utan att personal ingrep eller informerade socialtjänsten i hemkommunen,
c) att personalen agerade brutalt – exempelvis genom att brotta ned barn på golvet eller sätta ett knä i ryggen på dem,
d) att kollektiva bestraffningar förekom – bland annat i form av hot och isolering av barn.

Kommentar: Det är placeringsstödet som ska varna socialtjänsten – exempelvis i Umeå – om missförhållanden på olika HVB-hem. Detta så att barn och ungdomar (vissa tvångsomhändertagna) inte placeras på destruktiva och direkt farliga HVB-hem. Och som alla förstår är detta en fråga om liv eller död.

Avgå Lundgren!

PS.  Skulle Andreas Lundgren – eller någon som agerar springpojke eller springflicka åt honom – försöka utsätta någon identifierbar kommunanställd för repressalier, då kommer detta att uppmärksammas. DS

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.

Lämna en kommentar