Socialtjänstens kunskap om HVB-hem – en fråga på liv och död. Kommunen var INTE ansluten till e-tjänst som varnar för farliga placeringar av unga. Bättring på måndagens fullmäktige?

Det finns en politisk feghet i Sverige.
Fegheten kan förklaras, men måste bekämpas.
Detta är vad Arbetarpartiet och vissa andra politiska läger gör.

____________________________

Ingress
På måndag den 19 december är det möte med Umeå kommunfullmäktige.
Då kommer vi i Arbetarpartiet (AP) att följa upp en interpellation som vi ställde till Andreas Lundgren i augusti i år. Andreas Lundgren är, i sin egenskap av ordförande i Individ- och familjenämnden (IFN), ytterst ansvarig för socialtjänsten i Umeå kommun.

Skälet till att vi känner oss nödsakade att följa upp vår interpellation är att Andreas Lundgren inte höll sig till sanningen då han besvarade våra frågor i augusti. I vår nya interpellation till fullmäktige den 19 december kan du läsa om (en del av) bakgrunden till diskussionen mellan oss i AP och Andreas Lundgren.

Nya interpellationen

”Interpellation till individ- och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren (S)
Har Umeå kommun anslutit sig till e-tjänsten ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”?

På kommunfullmäktige den 29 augusti 2022 ställde Arbetarpartiet tre frågor rörande Umeå kommuns placering av barn och ungdomar. Frågorna berörde huruvida kommunen använde sig av en e-tjänst från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som lanserades den 2 maj 2022. E-tjänsten kallas ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”. Bakgrunden till frågorna var att IVO:s upplysningstjänst upplyst oss om att Umeå kommun inte var ansluten till ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”.

I det skriftliga svar vi fick från individ- och familjenämndens ordförande påstods istället motsatsen. Bland annat stod följande två påståenden att läsa i svaret:
”Umeå kommun har sedan maj 2022 tillgång till och använder e-tjänsten IVO:s placeringsstöd”
”Sammanfattningsvis är det alltså ett helt felaktigt påstående att Umeås socialtjänst inte har tillgång till placeringsstödet”

Individ- och familjenämndens ordförande höll fast vid denna beskrivning under debatten på kommunfullmäktiges möte den 29 augusti.

Efter debatten hörde vi av oss till IVO:s placeringsstöd för att kontrollera uppgifterna och fick då följande svar:
”Vi kan bekräfta att Umeå kommun inte har frilistat sig/anslutit sig till placeringsstödet”

Samma besked gav även Umeå kommuns IT-avdelning, som varit i kontakt med representanter för Stöd och omsorg.

Det besked vi fick från dessa två, av varandra oberoende, källor var alltså att Umeå kommun inte var ansluten till e-tjänsten ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”. Men detta var alltså inte det besked vi fick från den ytterst politiskt ansvarige för individ- och familjenämnden.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Är Umeå kommun numera ansluten till e-tjänsten ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”?
2. Om så är fallet – sedan när?
3. Vad var skälet till att vi fick felaktiga uppgifter om Umeå kommuns anslutning till ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden” på kommunfullmäktige den 29 augusti 2022?

Davis Kaza
Arbetarpartiet

Avslutning
Du kan besöka fullmäktige på måndag 09.00 och själv lyssna då debatten. Men tiderna är lite osäkra. Ett annat alternativ är att återvända till denna blogg på tisdag den 20 december. Då kommer jag att publicera våra frågor och Lundgrens svar i ett blogginlägg. På tisdag alltså.

Du kan också själv leta reda på ett videoklipp och där både se och höra vår debatt med Lundgren nu på måndag. Jag återkommer och berättar hur du ska bära dig åt för att få tag på detta videoklipp.

Lämna en kommentar