Stadsdelar låg öde sedan kriminella uppmanat föräldrar att hålla barnen hemma. Även kommunpersonal kontrollerades av beväpnade män (Göteborg, Sverige 2020).

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Tack alla som hört av sig och, med oro i rösten, frågat hur jag mår. Jag har blivit rörd över den omtanke som många visat mig. Svaret på frågan är att jag nu mår bättre och har starkare fysik än exempelvis under valrörelserna 2014 och 2018. Jag kommer att börja träna med vikter på allvar igen nu på söndag. Målet är att pressa 100 kg i bänk, dra 100 kg i mark samt ta 100 kg i benböj (knäböj). Det enda som jag är säker på att jag kommer att klara är ”bänken” – med en aning studs. När det gäller mark och benböj utgör knäna ett hinder. För att behålla det sjukvården gett mig ska jag lägga till konditionskrävande promenader med viktväst samt besöka en dietist för att börja äta bättre. Jag har deponerat 1000 kr i partiets kassaskåp, som en sorts skatt, ifall mina partikamrater ser mig glufsa vetebullar till kaffet. Jag vågar dock inte lova något när det gäller RED Bull – när f-n ska jag få mitt reklamkontrakt av denna tillverkare av energidrycker : )

Nya styrkebloggar kommer i sinom tid. Men det ”brinner” i både Göteborg och Malmö. Så dessa bloggar måste dröja ett tag.
Återigen: Tack till er som visat mig omtanke.

Del ett
Det råder ett lågintensivt krigstillstånd i Sveriges näst största stad. Det jag tidigare kände till var att personer knutna till kriminella nätverk hade upprättat egna vägspärrar bland annat i stadsdelarna Hammarkullen och Hjällbo (Göteborgs-Tidningen tis 25/8). Enligt polisen speglade detta upptrappningen i konflikterna mellan de två rivaliserande kriminella nätverken Backagänget samt den kriminella delen av släktnätverket Ali Khan. Till saken hör också att andra nätverk också dras in i denna konflikt. Många personer som är beredda att använda kraftigt våld, även dödligt våld, dras in i konflikten. Det hör även till saken att vissa av de kriminella självklart bor i en del av Göteborgsområdet men har sin verksamhet i en annan stadsdel. Den väpnade maktkampen mellan de kriminella nätverken utspelar sig därför över hela Göteborg med omnejd. Det har uppstått vad som måste beskrivas som ett lågintensivt krigstillstånd i Sveriges näst största stad.

Så långt tidigare bloggar.

Del två
Kriminella utlyste även undantagstillstånd. Nu har det framkommit nya uppgifter. Det har visat sig att den kriminella delen av Ali Khan-nätverket inte endast ”drabbade” lokalbefolkningen genom att sätta upp egna vägspärrar och kontrollera delar av trafiken. Detta släktbaserade nätverk besitter även det ”våldskapital” som krävs för att utlysta något som i praktiken var ett undantagstillstånd i bland annat stadsdelen Hammarkullen. Och bara där bor det uppåt tiotusen invånare. Den 28 augusti hade nya uppgifter framkommit som GT beskrev på följande sätt:
”Hela bostadsområden låg folktomma och öde sedan gängkriminella uppmanat invånare att hålla sig inomhus. Föräldrar i flera områden i Göteborg höll barn hemma från förskolor. Allt medan beväpnade och maskerade män kontrollerade infarter, där även kommunpersonal stoppades och kontrollerades […] 
– Det är en maktdemonstration, säger Göteborgs polischef Erik Nord.”

Ta dig tid, käre läsare, och fundera på innehållet detta citat från Göteborgs-Tidningen. Det kriminella nätverket utlyste vad som i praktiken var ett undantagstillstånd som, på olika sätt, påverkade tiotusentals göteborgare. Samma nätverk hade även våldskapital nog för att stoppa och kontrollera kommunens personal!

Få umebor skulle uppskatta om hantverkare och kvartersvärdar från AB Bostaden måste godkännas av vad som under 50- och 60-talen kallades för Berghemsligan? Detta fruktade gäng av tio- till tolvåringar som påstods skära dig i handen för att sedan hälla salt i såret. Ali Khan-nätverket har också tolvåringar – men dessa backas upp av betydligt äldre personer med betydligt kraftigare vapen än fällknivar och salt.

Och till skillnad från polisen stänger de kriminella knarklangar-nätverk inte receptionen mellan 15.00 på fredag fram till 09.00 på måndag. Deras närvaro är mer beständig och existerar 24-timmar om dygnet. Annars kan man inte utlysa ett undantagstillstånd som påverkar tiotusentals människor i Sveriges näst största stad. I Umeå är det så förbannat illa att om en person, i djup själslig nöd, vill bekänna ett brott för att orka genomleva helgen går detta inte. Receptionen stängde för en kvart sedan upplyste en uniformerad man. JAG VET DETTA. En bekant till mig hade en bekant som ville bekänna ett brott. Då folk vet att jag sitter i fullmäktige och dessutom har arbetat inom kriminalvården händer det att både folk som jag känner, och inte känner, ber mig om hjälp. Tyvärr tvingades jag bli riktigt frän för att personen från ledningsgruppen för polisregion Nord skulle förstå att det kunde vara bra för polisarbetet om en person, i djup själslig nöd, fick bekänna det brott som personen ville bekänna. Frågan löstes till slut på ett bra sätt – av en patrullbil från den på många sätt, utmärkta, umepolisenblev jag senare informerad om.

Det går naturligtvis inte att ha en situation där det är lättare att köpa knark hos kriminella nätverk än att bekänna brott hos polisen… bara för att klockan blivit 15.00 på en fredag.

Del tre
Parallella samhällsstrukturer. Situationen har underlättat för de kriminella nätverken att kringgå, och även ersätta, svensk lagstiftning med andra regler och värderingar. Situationen har även underlättat för andra som strävar efter att skapa parallella samhällsstrukturer. Jag tänker på de som, med alla medel, vill försvara och bevara hederskulturen i sina hemländer även sedan de fått asyl här i Sverige. Jag tänker på de islamister – Muslimska Brödraskapet och wahhabitiska salafister – som sedan länge mycket medvetet strävar efter att ersätta de svenska grundlagarna med sharia.

För att skapa parallella samhällsstrukturer.

Och till detta kommer nu nämnda maktdemonstrationer från ytterst inflytelserika kriminella nätverk. Jag har nämnt den kriminella delen av Ali Khan-nätverket samt Backagänget i Göteborg. Men liknande nätverk finns även i exempelvis Stockholm, Malmö och Örebro.

Del fyra
Gängkonflikter i Sverige, bland annat i Stockholm, har fått Danmark att sätta upp gränskontroller – mot Sverige. Under augusti i år pågick en uppmärksammad rättegång kopplad till ”exporten” av kriminalitet från Sverige till Danmark. Nyss dömdes fem män till långa fängelsestraff (tre fick livstid) för ett dubbelmord som inträffade i Köpenhamnsförorten ”Herlev” hösten 2019. Både offren och förövarna var, eller hade varit, svenska medborgare. Enligt polisen utgjorde morden en del av en pågående gängkonflikt – i Stockholmsområdet !

Stanna upp igen och fundera på det du just läst. Danmark känner sig tvingat att sätta upp gränskontroller mot den organiserade brottsligheten i Sverige – vars konflikter i Stockholmsområdet leder till mord och livstidsstraff i Danmark.

Dessa kriminella gäng och nätverk har tillåtits att växa i styrka under mer än flera årtionden! Många har tvivlat på Stefan Löfvens duglighet. Ibland är det, för dessa personer, bättre att hålla mun än att öppna munnen och undanröja varje tvivel. Löfvens yttrande om att vi ”inte riktigt såg det komma” utgör ett klassiskt exempel. Men Löfven och socialdemokraterna är inte ensam om att ha saknat det nödvändiga modet att se den vardag som så många tvingats leva i. Ansvaret vilar tungt på båda de traditionella politiska blocken och på pk-media. Återigen: I oktober 2019 meddelade regeringen i Danmark att den inför gränskontroller mot Sverige! Den danske justitieministern motiverade gränskontrollerna med att gängkriminaliteten i Sverige hade spridit sig till över sundet till Danmark.

Och det var sant.

Avslutning
Ansvarslös asyl- och invandrarpolitik. Den utveckling som nu tar sig uttryck i att kriminella nätverk upprättar vägspärrar och utlyser utegångsförbud i vissa stadsdelar i Sverige definitivt inte kommer som en blixt från en klar himmel. Situationen som har gjort det möjligt att bygga upp parallella samhällsstrukturer har växt fram under årtionden.

En avgörande faktor till det som hänt är den uppseendeväckande ansvarslösa asyl- och invandrarpolitiken. Denna har bidragit till att skapa en segregering – både av arbets- och bostadsmarknaderna – i form av utanförskapsområden där det (ofta) inte ens är nödvändigt att tala svenska! Samtidigt som det svenska språket är nyckeln till Sverige. En annan avgörande faktor är att kunskaperna om de svenska grundlagarna, och de sedvänjor som är baserade på dessa grundlagar, är mindre än liten. Då inte ens folkvalda och kommunens personal klarar av att stå upp för grundlagarna – exempelvis i Kulturnämnden och på Umeå stadsbibliotek – är det väldigt osannolikt att de folkvalda (som grupp) står upp för de demokratiska fri- och rättigheter då konflikter uppstår och situationen ställs på sin spets. Och ansvaret för detta ligger naturligtvis på politiskt fega och röstmaximerande regeringar från båda de traditionella politiska blocken. Men sedan kommer vi till vad som ska ske framöver. Olika partier kan dra olika slutsatser av sina tidigare tillkortakommanden.

De politiker och partier som tror att det, även i fortsättningen, räcker med att mumla kommer att tvingas se sin organisation gå under. Tyvärr verkar Socialdemokraterna tillhöra de partier som är minst benägna att inse tidigare fel och åtgärda dessa. Jag tror att vi ser en skymningen för socialdemokraterna – om de inte gör ett djupgående omvändelse under galgen. Tyvärr tror jag inte att dagens S innehåller tillräckligt mycket av varken demokrati eller socialism.

Därför måste en ny arbetarrörelse byggas upp. En arbetarrörelse som förmår återerövra arbetarna från SD – men inte för att locka dem tillbaka till S.

Det råder ett lågintensivt krigstillstånd i Sveriges näst största stad
detta kommer dagens S aldrig att förstå.

Lämna en kommentar