Sverige slits isär – organiserad brottslighet med våldskapital, ökade inkomstklyftor, strävan efter parallella samhällen – och måste fogas samman

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti
____________________________________

I morgon kommer nästa inlägg på temat:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

_____     _____     _____     _____

I väntan på detta blogginlägg kommer här ett annat blogginlägg om det skrämmande antalet SPRÄNGNINGARNA i Sverige.
Och om de faktorer som håller på att SLITA ISÄR Sverige.
Samt ett första inlägg om hur landet kan fogas samman.

I. Kort om statistiken

Det skedde 236 sprängningar i Sverige fram till den 30 november i fjol. Motsvarande siffra under hela 2018 var 162. Detta enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Jag uppmanar alla att läsa artikeln nedan. Jag vet att vi är väldigt många som tagit del av denna statistik och att många även bloggar om den. Det jag vill säga är att siffran visar att den grova organiserade brottsligheten håller på att växa politikerna och myndigheterna över huvudet.

Bakgrunden är årtionden av misskötsel.

Nästa val kommer med stor sannolikhet att bli en folkomröstning om vilka partier som kommer att få förtroendet att återskapa säkerheten i landet. Och det är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kommer att vinna denna folkomröstning. Tror jag.

Det krävs drastiska åtgärder.

II. Det går inte att undvika frågan om våld och kriminalitet, skjutningar och sprängningar

De partier som tror att ”vi måste få debatten att handla om något annat” kommer att förlora valet. Däremot går det att – för de partier som erkänner det dramatiska misslyckandet när det gäller att skapa säkerhet (något som är verkligt) och trygghet (en känsla som kan stämma, eller inte stämma) – även diskutera andra frågor. Men det går inte att slinka undan denna fråga.

Men endast de partier som börjar med att erkänna att medborgarna i stora delar av Sverige idag har anledning att inte känna sig är säkra eller trygga. De partier som erkänner detta – och även erkänner sin del av misslyckandet, samt redovisar vad de ska göra åt situationen – kommer att kunna diskutera andra frågor.

De partier som, däremot, håller på att mumlar saker som att ”vi ska vara försiktiga med att dra slutsatser och, och, och …” kommer inte att ha en chans. Befolkningen i Sverige är inte dum. Allt fler är, med rätta, less på undanflykter och skitsnack.

III. Polisen har förlorat våldsmonopolet inom Sverige – till den organiserade brottsligheten

Det uttryck som allt oftare används i debatten är ”våldskapital”. Det är ett bra uttryck eftersom uttrycket talar om vad det är som har hänt. De betyder vilka som har vilja och förmåga att använda våld, eller hot om våld, för att få sin vilja igenom. Polis och militär har alltid tidigare haft monopol på utövandet av våld i Sverige. polisen inom landets gränser. militären för att försvara landets gränser.

Det kvalitativt nya som har hänt i Sverige är att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser!

Detta är något oerhört.
Och då finns det två vägar att gå. Men alla vägar måste börja i ett erkännande av den oerhörda förlust som det innebär att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser – till den organiserade brottsligheten. De politiker, och partier, som inte fattar vidden av denna förlust måste sopas bort. De saknar relevans. Som jag sade tidigare. Detta är inte den enda frågan. Men det är endast sedan politiker och myndigheter har erkänt vad som har hänt, och visar på en plan på vad som ska göras åt situationen (att beröva den organiserade brottsligheten dess våldskapital) som andra frågor kommer att kunna diskuteras.

IV. Det finns bland annat fem saker som tillsammans sliter sönder det svenska samhället

Utan att ha vägt dessa faktorer mot varandra:
1. den organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka ”frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

V. Militarisering eller återinförande av kvarters- och integrationspolis

Det finns alltså två vägar att gå. Den ena vägen består i att militarisera polisen. Den andra vägen består i att återinföra kvarters- och integrationspolisen.

Den organiserade brottslighet som besitter ett våldskapital som tagit ifrån polisen våldsmonopolet, de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder, en ekonomisk politik som ökar inkomstklyftorna till rekordnivåer, en havererad integrationspolitik samt en asylpolitik som saknar verklighetsförankring måste bekämpas, bemötas och förändras. Genom aktiv handling och genom att denna politik förankras hos befolkningen.

Sedan har vi frågan om ifall polisen ska militariseras eller ifall vi ska återinföra kvarters- och integrationspoliser. Jag anser att vi idag befinner oss på ett sluttande plan som pekar mot ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Efter att ha erkänt att samhället håller på att slitas sönder och pekat på fem viktiga faktorer till att så sker vill jag varna för att militarisera polisen.

VI. Ett parti som dagens Miljöparti – fullständigt oförmöget att erkänna var drömmarna slutar och verkligheten börjar – måste bort från regeringspositionen

De partier som har legitimerat dagens Miljöparti – och dess syn på behovet av en fri- obegränsad invandring – är i tur och ordning Reinfeldt II och Alliansen. Detta då de ingick en uppgörelse om asylpolitiken med MP i mars 2011. Sedan naturligtvis Socialdemokraterna, som 2014 anslöt sig till nämnda uppgörelse mellan Alliansen och MP, och som sedan ingått två regeringssamarbeten med Miljöpartiet.

VII. Den väg som vi i Arbetarpartiet förespråkar när det gäller polisen, består inte av en militarisering av polisen. Som starka krafter driver på för. Vi förespråkar ett handlingsprogram med bland annat följande inslag:
* att kvarters- och integrationspolisen ska återupprättas med hjälp att de tiotusen nya polistjänster som har utlovats,
* en ekonomisk politik för en utjämning av inkomstklyftorna,
* ett organiserat stöd till de demokratiska muslimer som sätter grundlagen över sharia – men som övergivits av riksdagspartierna och därför är rädda,
* en ny arbetsmarknadspolitik som sänker arbetslösheten,
* att Sverige tar emot samma antal asylsökande och utfärdar samma antal uppehållstillstånd som EU-snittet,

Satsningen på kvarters- och integrationspoliser ses i samband med ett handlingsprogram som syftar till att komma till rätta med de fem sönderslitande faktorerna. Jag vill särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimerna som sätter den svenska grundlagen över sharia. Dessa ser vi i Arbetarpartiet som våra viktigaste allierade.

Satsningen på kvarters- och integrationspoliser ses i samband med ett handlingsprogram som syftar till att komma till rätta med de fem sönderslitande faktorerna. Jag vill särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimerna som sätter den svenska grundlagen över sharia. Dessa ser vi i Arbetarpartiet som våra viktigaste allierade.

Sammanfattningsvis: Jag har skrivit om de fem faktorer som sliter sönder Sverige:

1. den organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka ”frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

Jag har även skrivit om det handlingsprogram som kan foga samman Sverige.
I detta sammanhang vill jag särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen över sharia.

_____     _____     _____     _____

I morgon kommer alltså ett nytt inlägg på följande tema:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

Klicka här för att se SVT Nyheters artikel om sprängningarna.

Lämna en kommentar