Trump är INTE ledare för den fria världen. Han hetsade fram angreppet på Kongressen och 5 personers död. Trump måste avsättas och straffas.

Förord
Petter Nilsson SD kallar Donald Trump för ”ledaren för den fria världen” i sitt blogginlägg den 9 januari. Men Donald Trump förlorade i praktiken ledningen för USA i samband med att han hetsade fram stormningen av den Kongress som representerar USA:s demokratiska institutioner!
Istället för att ta avstånd från Trumps agerande
– ett agerande som ledde fram till att ett fredligt och ordnat maktskifte i USA stördes samt till att fem människor dödades – hyllas alltså Trump som den fria världens ledare av SD-Petter. Men i onsdags ledde Trump endast högerextrema sekter som ”Proud Boys”. Endast organisationer med sektmentalitet kan attraheras av Trumps ledarskap av idag.

_________________________

ANALYS AV STORMNINGEN KONGRESSEN

Redan dagen före presidentvalet i USA, dvs den 2 november, förklarade Donald Trump att presidentvalet var riggat
– ifall han skulle förlora. Detta skulle vara komiskt om det inte var så tragiskt. Redan nu vill jag klargöra en sak: Jag skriver inte detta blogginlägg som ju innebär en hård kritik av Donald Trump utifrån att jag stöder det Demokratiska partiet. Nej. Under årtionden har jag tillhört de förespråkat bildandet av ett tredje landsomfattande parti i USA. Jag anser att både Republikanerna (GOP) och Demokraterna – såväl elefanter såväl som åsnor – representerar Big business. Det jag och många med mig länge har ansett är att USA befinner sig i ett skriande behov av ett arbetarparti och en stridbar fackföreningsrörelse.

Men detta betyder naturligtvis inte att jag ställer mig likgiltig inför försök till maktmissbruk. Varken i USA eller någon annanstans. Jag tillhörde de som i början på 1970-talet engagerade mig mot USA:s krigföring i Vietnam. Detta krig började före Richard Nixon utsågs till president. Vi var många som insåg att det innebar ett ”eget” brott då Nixon i hemlighet utvidgade Vietnamkriget till att även omfatta Kambodja – bakom ryggen på Kongressen. Så även om vi förespråkar bildandet av ett amerikanskt arbetarparti är det självklart för mig och för övriga i Arbetarpartiet att kritisera Donald Trump för hans uppenbara förakt för USA:s tradition av fredliga maktskiften.

Del ett
Jag inledde med att säga att Donald Trump måste avsättas. Varför? Skälet är att han redan före presidentvalet deklarerade att valet var riggat – om han skulle förlora valet. Han gjorde för övrigt detsamma redan inför valet 2016. Då besegrade Trump Hillary Clinton. Men denna gång förlorade Trump mot Joe Biden. Efter valförlusten ställdes Trump själv inför en valsituation med två alternativ.
– Han kunde avgå med den äran. För trots allt hade Trump erhållit det näst högsta antalet väljare någonsin i USA:s historia. Han fick fler väljare än vad Barack Obama fick i sitt bästa val 2008. Det var alltså ingen skamlig förlust.
– Trump kunde förklara att valsegern ”stals” från honom och hans 74 miljoner väljare. Och sedan fortsätta att hävda denna alltmer absurda ståndpunkt i trots mot alla internationella valobservatörer, alla amerikanska valarbetare, mot de domstolar som prövade och avfärdade Trumps och hans närmaste allierades alla påståenden om omfattande valfusk.

Donald Trump klarade helt enkelt inte av att erkänna sig besegrad. Han saknade den intellektuella, politiska och moraliska styrkan. Istället för att acceptera valnederlaget började han därför att vidga sina anklagelser. Därför blev allt fler, inte endast de som gick emot presidenten utan även de som inte var tillräckligt mycket för honom, utsatta för hans vrede. Detta inkluderar även tidigare nära allierade inom det Republikanska partiet. Trump angrep även sin egen vicepresident Mike Pence, som stått vid hans sida under alla svåra prövningar, den 6 januari. Det var strax före stormningen av Kongressen denna dag som kommer att gå till historien som en skammens. Främst för Donald Trump.

Det brukar vara en ren formalitet när Kongressen godkänner räkningen av elektorsrösterna och därmed slutligen fastställer valresultatet. Men 2021 stormades Kongresshuset av en pöbel och i samband med detta förlorade fem människor livet. Och Trump, som alltså hade kunnat avgå med den äran, kommer nu att få det sämsta eftermälet i USA:s moderna historia sedan Richard Nixon tvingades avgå 1974 för att slippa ställas inför riksrätt.

Donald Trump måste avsättas. Men det räcker inte. Han bör dessutom ställas inför rätta för den roll han spelade i samband med stormningen av Kongressen. Skälen är flera. Först lade han grunden till det som hände den 6 januari genom att hetsa mot valresultatet, och mot alla som förklarade detta som legitimt, under två hela månader efter presidentvalet i början på november 2020.
Sedan, den 6 januari, talade Trump vid en manifestation som utlysts i syfte att pressa ledamöterna i senaten och representanthuset att inte räkna rösterna i de delstater där Trump hade förlorat överraskande och med en liten marginal (swing states). Men detta var inte allt. Vi måste också referera en del av vad Trump faktiskt sade den 6 januari. Några citat:

– If you don’t fight like hell, you’re not going to have a country anymore,
– You’ll never take back our country with weakness, you have to show strength and you have to be strong,
– We’re going to the Capitol,

Del två
Men detta var inte allt. På mötet hade Rudy Giuliani, den tidigare borgmästaren i New York och en av Trumps närmaste allierade, även han talat till demonstranterna. Och han hade förklarat att Trumps klagomål på valresultatet kunde lösas genom ”trial by combat”. Detta är ett medeltida sätt att avgöra dispyter på – där den starkaste vinner!

Även en av Donald Trumps söner lyckades göra sin röst hörd på mötet för stormningen av Kongressen. Hans uttalande måste uppfattas som ett direkt hot mot de kongressledamöter som skulle rösta för att godkänna valresultatet:
– We’re coming for you.

Tillsammans hetsade Rudy Giuliani, en av Trumps söner samt presidenten själv de tusentals demonstranterna att gå till Kongressbyggnaden för att ta tillbaka sitt land genom att visa styrka. Detta budskap, från en president och inte från någon obskyr sektledare, ledde till att Kapitolium stormades och till att ledamöterna i senaten och representanthuset tvingades fly. Därmed avbröts den demokratiska processen bestående av rösträkningen. Samtidigt härjade demonstranterna runt i Kapitolium – symbolen för USA:s demokratiska traditioner. Det är svårt för den som inte känner till USA:s historia och mentalitet att förstå vidden och djupet av detta övergrepp. Det som hände kommer aldrig att glömmas. Eller förlåtas.

Men detta var inte allt. Borgmästaren i Washington DC tvingades sedan att införa ett utegångsförbud samt begära hjälp från nationalgardet både i Virginia och Maryland för att kunna garantera ordningen. Under stormningen av kongressbyggnaden och efterspelet till detta miste fyra människor miste livet. Donald Trump, USA:s president, är ansvarig för detta. Något liknande beteende från en amerikansk president har aldrig skådats i modern tid.

Till och med efter stormningen och skottlossningen kunde inte Donald Trump förmå sig till ett entydigt avståndstagande från händelserna. I den video som han lade ut på Twitter och Facebook förklarade han bland annat att “these are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously and viciously stripped away from great patriots”. Visserligen uppmanade Trump även demonstranterna att ”go home, in peace”. Men trots de närmast osannolika händelserna visade sig Trump fortfarande intellektuellt, politiskt och moraliskt oförmögen att sända ett entydigt budskap. För direkt efteråt lade han nämligen till följande ord: ”We love you, you are very special”. Detta riktat till de som han själv hetsat på mötet tidigare och som sedan kom att storma Kongressen.

Avslutning
För att sammanfatta. Även om inte Trump hade planerat stormningen av Kapitolium och att stoppa rösträkningen, vilket ändå skedde och var en direkt upprorshandling riktad mot den amerikanska demokratiska processen, så är Trump personligen ansvarig för det inträffade. Presidenten är också ansvarig för att borgmästaren i Washington DC tvingades att utfärda ett utegångsförbud samt kalla in nationalgardet från Virginia och Maryland. Trump är även ansvarig för fem människors död. Hans agerande den 6 januari påminner mer om en sektledares än om en presidents.

Donald Trump hade inte planerat någon statskupp. Men den fullständiga avsaknaden av omdöme, och förståelse för var gränserna går, hos den person som innehar världens enskilt viktigaste politiska ämbete är tillräckligt för att Trump måste avsättas. Och det omedelbart. Men det räcker inte. Trump måste dessutom ställas inför rätta för de händelser som utspelade sig den 6 januari.

Det kunde nämligen ha gått värre. Mycket, mycket värre.

Lämna en kommentar