Uppdaterad. Kommunens överskott blev 899 miljoner – inte 83. Varför ska de äldre, om de inte själva vill, i detta läge tvingas köpa mat digitalt

Hör av dig – hjälp till
Vi kämpar för ett krisprogram
Arbete åt alla – hejda höjda matpriser
Vi behöver Dig i arbetet för ett sådant krisprogram

_______________________________

Uppdatering 12 april.
Jag upptäckte att kommunens överskott blev 899 miljoner – att jämföras med det budgeterade överskottet på 83 miljoner. Siffran 1177 fås när man lägger samman det samlade överskottet från kommunens styrelse och nämnder med överskottet från kommunens olika bolag.
Detta betyder att överskottet ”bara” blev ca tio gånger så stort som det budgeterade – inte 14 gånger så stort.
Alla slutsatser i blogginlägget står fast.

Inledning
Jag vet inte hur många gånger Umeå kommuns ledning har misslyckats med att introducera en nyordning inom sina verksamheter. Under 2010-talet kan jag påminna mig tre nyordningar för personalen.
I tur och ordning:
a) de s.k. ”lustkontrakten”. Personalen skulle minsann känna ”lust” då de gick till jobbet. I detta sammanhang fick personalen även besvara frågor – bland annat rörande konsistensen på sin avföring (ja, det är sant).
b) Sedan var det, om jag inte minns fel, dags för Hela tiden-projektet. Där tror jag det blev tvärstopp på grund av motstånd från stora delar av personalen.
c) Slutligen hade vi ”Heltidsreformen” som det stormade kring under åren 2016-2017. Det brev som ursprungligen gick ut till personalen inom bland annat omsorgsyrkena var verkligen hotfullt. Alla fick en arbetsvecka på sig att skriva under ett ”kontrakt” som för många, som inte ville eller inte klarade av att arbeta heltid, riskerade att leda till en verkligt stor försämring. Men det värsta var hotet som brevet innehöll. Den som inte accepterade den nya heltidsmodellen (inom fem arbetsdagar) riskerade att bli uppsagd! Låt mig säga att detta inte skapade någon ”lust” att gå till jobbet. Tvärtom. Det blev givetvis ytterligare en berättigad proteststorm – den kanske största – från personalen riktad mot chefer och ansvariga politiker.

Del ett
Det verkar som om chefer samt ansvariga politiker inom kommunen saknar förmåga att lära sig av sina misstag. Under året 2023 är det tänkt att alla som har hemtjänst med insatsen matinköp ska göra dessa matinköp digitalt. Med hjälp av hemtjänsten. Sedan ska maten levereras hem till dörren. Hur detta ska planeras är oklart. Återigen en ogenomtänkt nyordning. Och nu drabbas de äldre – som dessutom har svårt att agera kollektivt som personalen kan.
Låt oss sedan gå över till det brev som brukarna har fått. I detta kan man bland annat läsa att detta nya sätt att inhandla mat ”innebär en ökad möjlighet till självständighet” samt till ”att du blir mer delaktig i det digitala samhällslivet” (VK 22 mars). Åke Wiklund, Lottas omsorg, har absolut rätt då han, i samma tidning, säger följande: – Säg det till Agda, 92. Hon vill ha besök av en person hellre än att ingå i det digitala samhällslivet. 

Själv anser jag dock att man kan gå längre än den diplomatiske Åke Wiklund Jag anser att dessa formuleringar måste kännas som ett direkt hån mot de som är helt främmande till ”det digitala samhällslivet” med datorer, mejladresser och Bank-ID. Och det värsta är att de som har författat detta svårslagna brev, vad gäller brist på insikt och empati, säkerligen inte förstår bristerna i brevet själva.

Har författarna till brevet exempelvis hört talat om demens? Jobbar författarna inom äldreomsorgen – eller har brevet skrivits av någon reklambyrå utomlands som fick veta att det riktade sig till mellanstadieelever? Ursäkta den spydiga tonen men … nej, jag ber inte om ursäkt. Tonen i detta blogginlägg är berättigad.

Del två
Umeå kommun beklagar att de som har hemtjänst inte har fått svar på alla frågor kring de digitala matinköpen (VK). En representant för kommunen säger också att de har fått många frågor både från brukare och deras anhöriga. Representanten säger vidare att de ansvariga (numera) har förstått att de måste förtydliga viss information (min kursivering Jh). Sweet lord. Efter alla ”otydliga” nyordningar rörande personalen bara under 2010-talet – Lustkontrakten, Hela tiden-projektet och Heltidsreformen – verkar det tragikomiskt att, återigen, få höra att företrädare för kommunen alltför sent har förstått att de måste förtydliga viss information.
För det första: detta handlar om en reell försämring kommunen planerar verkligen att minska personaltätheten. För de äldre och som verkligen har tagit steget in i det nya sköna digitala samhällslivet handlar det, i alla fall, om att de förlorar en värdefull social kontakt – att gå och handla mat tillsammans med hemtjänsten.
För det andra: För alla de som står helt främmande för det nya sköna digitala samhällslivet med datorer, mejladresser och Bank-ID riskerar kombinationen av den reella försämringen och den otydliga informationen att skapa oro – eller till och med ångest. Speciellt när vi lägger till att kommunen inte verkar ha funderat igenom de problem som riskerar att uppstå vid matvaruleveranserna. Som Gun-Britt säger i intervjun (VK): – Ska maten stå här vid dörren tills personalen kommer? Några frysvaror lär det inte bli framöver.

Avslutning
Jag vill avsluta med två kommentarer: Dels till den företrädare för kommunen som i VK sade att ”Vi har inte råd med att undersköterskor ska handla mat”.
Dels har jag en kort kommentar om Umeå kommuns ekonomiska överskott för året 2022.

Om undersköterskor och matinköp.
Umeå kommun har definitivt inte endast undersköterskor som anställda inom äldreomsorgen (särskilda boenden och hemtjänsten). Vid en kontakt med en av de allra högsta inom äldreomsorgen, strax före jul, sade denna representant till mig att även personer som är utan tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och som saknar utbildning är välkommen. Om de passar. Jag fick information att lämna vidare om hur intresserade ska göra för att kontakta verksamheten för att påbörja den process som kan leda till jobb. Andra representanter för äldreomsorgen har tidigare, och vid många tillfällen, uttryckt situationen mera rakt på sak: ”idag tvingas vi ta folk direkt från gatan”. Detta är naturligtvis ett stort problem. Men ingen ska komma och påstå att kommunen måste planera verksamheten inom hemtjänsten så att det alltid är utbildade undersköterskor som följer med och hjälper de äldre att handla sin mat. Och så går det heller inte till i verkligheten. Detta uttalande från kommunens representant var ett försök att bluffa bort problemen som digitaliseringen av matinköp innebär. Ett fräckt försök.

Umeå kommuns överskott. I den budget för 2022 som röstades igenom av Umeå kommunfullmäktige fanns ett överskott på 83 miljoner inlagt. Och efter denna budget (matsäcken) fick nämnder och förvaltningar anpassa sin verksamhet (magen). Däribland äldreomsorgen – som alltså består av särskilda boenden och hemtjänsten. De partier som ville satsa mer pengar på äldreomsorgen, till vilka vi i Arbetarpartiet (AP) hörde, tvingades acceptera att vi var i minoritet. Hur blev då budgetutfallet för för året 2022. Blev det ett överskott på 83 miljoner? Svaret är nej. Överskottet blev på hela 899 miljoner!

Man kan även uttrycka det hela på följande sätt: det verkliga överskottet blev 816 miljoner kr större än det budgeterade överskottet! Eller ca tio gånger så stort!

Detta gör det ekonomiskt möjligt för kommunen att ”ta folk direkt från gatan” och sedan ge dessa dels en sjukvårdsbiträdesutbildning vilket är nödvändigt om personerna saknar utbildning, dels förbättra deras språkkunskaper om detta är nödvändigt. Jag ska återkomma till kommunens sätt att budgetera i kommande blogginlägg.
Men slutsatsen av detta blogginlägg är att Umeå kommun har råd att behandla de äldre bättre än så här.
Förbanne mig.

Till sist publicerar jag en artikel som en partikamrat skrivit i Nya Arbetartidningen

_     _     _     _     _


”Umeå kommun är den senaste i raden av kommuner att införa digitala matinköp inom hemtjänsten. Den föreslagna förändringen har väckt oro bland de äldre och skapat missnöje bland de anhöriga. För många äldre utgör veckohandlingen med hemtjänstpersonalen det enda tillfälle då de har möjlighet att fara ”ned på byn” och kanske träffa någon bekant.

Västerbottens-Kuriren har skrivit om 86-åriga Gun-Britt Johansson, som själv jobbat inom vården och är van med att hjälpa andra. Efter två strokear har hon numera hemtjänst som hjälper till med de dagliga sysslorna. Den enda utflykt och guldkant i vardagen hon ser fram emot är utflykten med hemtjänstpersonalen när de handlar.
– Det är roligt att komma ut och se vilken mat som finns och personalen tipsar om vad jag kan handla, säger Gun-Britt till VK. Tas det här ifrån mig kommer jag nog aldrig ut.

Att beställa mat via internet kräver oftast en mailadress, och vissa fall även ett Bank-ID. Gun-Britt har aldrig haft en dator i sitt liv och förstår inte hur Bank-ID fungerar. Och hon är inte ensam om att ha svårt för detta. Visst finns det äldre som är duktiga på att använda datorer och som skaffat sig både smartphone och Bank-ID. Men kommunens beslut innebär att de som inte vill eller inte klarar av datorer tvingas att skaffa detta.

Det är även ovisst hur det blir med hemleveransen, alltså när affären ska köra hem varorna. Gun-Britt berättar att ett tidsspann på två timmar gör det opraktiskt för henne att beställa frysta varor. Hon saknar styrka i händerna och måste vänta på hemtjänstpersonalen innan hon kan packa upp varorna. Till detta kommer även den ekonomiska sidan. Det är ofta dyrare att beställa hem maten än att gå till affären och handla.

Den som vill beställa mat via nätet ska naturligtvis få göra detta. Men så som förslaget ser ut idag innebär det en försämring för de äldre.”

Lämna en kommentar