VK berättade om umekvinnas samröre med Al-Qaida och talibaner. Koppling till terrorism har inte utgjort något hinder inom Umeås kulturliv. Läs själv

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Inledning
Fredagen den 4 december publicerade VK ett stort reportage om en kvinna i Umeå som har kopplingar till både talibanerna i Afghanistan och terrorgruppen Al-Qaida. Hon kallas för ”Karin”. Hon har, i sammanhang efter sammanhang, tillåtits representera muslimerna bland annat i Umeå. Men en person med ”Karins” bakgrund är, naturligtvis, inte representativ för muslimerna. Varken i Umeå, Sverige eller någon annanstans.

Del ett
”Karin” bodde under flera år bland extrema islamister i Afghanistan, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Hon träffade sin förste make i början av 1990-talet. Tillsammans med honom flyttade hon till Afghanistan. Maken har skrivit – i entusiastiska ordalag – att han träffat både Al-Qaidas grundare Usama bin Laden och Mulla Omar som var talibanernas högste ledare. Maken dödades år 1999 då han stred för talibanerna.

”Karin” gifte om sig. Återigen med en islamistisk extremist. Även denne stred för talibanerna samt för Al-Qaida. Äktenskapet blev inte långt.

När USA gick in i Afghanistan år 2001 tog sig ”Karin” till Pakistan. Senare hamnade hon i Dubai i Förenade Arabemiraten. Där upplät ”Karin” sitt hem åt bl a en annan svensk konvertit och dennas make. Även maken var en islamistisk extremist, som senare reste till Irak och anslöt sig till den organisation som kom att bli känd som IS / Daesh.

(Källor: Aftonbladet 3/12-01, Aftonbladet 30/4-11, boken ”Svenska IS-krigare – från Al-Qaida till jihadi cool” av Magnus Sandelin)

”Karin” har alltså befunnit sig i kretsarna kring några av dagens värsta islamistiska terrororganisationer. Och detta under mer än tio år.

Del två
”Karin” återvände till Sverige och bosatte sig i Umeå. Detta skedde för ett tiotal år sedan. Där gjorde hon en ny karriär. Det är viktigt att poängtera att bland annat Aftonbladet skrev om ”Karins” kopplingar både till Al-Qaida och talibanerna redan år 2001. Det är också viktigt att poängtera att ”Karin” aldrig har tagit avstånd från dessa kopplingar. I Aftonbladets artikel från den 30/4-2011 avböjde hon att kommentera sitt tidigare liv (liksom i VK:s reportage från den 4 december).

Ingen av Aftonbladets båda artiklar innebar dock några problem för ”Karins” nya karriär i av Umeå kommun sponsrade organisationer och verksamheter.

Detta är föga förvånande för alla som känner till Raad Al-Duhans ”karriär” i av Umeå kommun sponsrade verksamheter och projekt åren 2007-2014 (läs mer om Al-Duhan i en av mina tidigare bloggar som handlar om denne). Raad Al-Duhan tillhör de sex islamistiska extremister som greps och sedan utvisades i tre instanser under 2019. Han har även dömts för att ha dödshotat chefredaktören för Gefle Dagblad.

Som så många andra, exempelvis nämnde Al-Duhan, utmålade sig ”Karin” som en representant för muslimer i allmänhet. När de tre världsreligionerna islam, judendom och kristendom presenterades för 200 gymnasieelever i Umeå för ett antal år sedan fick ”Karin” representera islam!

Del tre
Men ”Karin” har fler meriter på sitt CV. Låt oss nämna några av dessa:

* Hon har suttit i styrelsen för det av kommunen finansierade Umeå Föreningsråd. Hon fick till och med förtroendet att bli vald till sekreterare i nämnda föreningsråd!

* ”Karin” valdes även in i styrelsen för Föreningen Littfest, där Umeå kommun utgör en av de viktigaste ekonomiska sponsorerna. I styrelsen satt även politiker från S, V och MP.

* På själva festivalen Littfest var ”Karin” dessutom inbjuden som talare i ett panelsamtal – som representant för muslimerna.

* ”Karin” lyckades även få representera islam i ett arrangemang genomfört av Umeå stadsbibliotek. Arrangemanget gick ut på att bekämpa hat. Vi vill understryka det absurda i att en kvinna som själv valt att leva i närheten av personer som Usama bin Laden och Mulla Omar, och avböjt att ta avstånd ifrån sina kopplingar till terrorism, fick representera muslimerna på ett sådant arrangemang.

* Slutligen har ”Karin” också lyckats framträda som representant för muslimerna i olika medier. Hon har, i sin egenskap av muslim, fått hålla i programmet ”Morgonandakten” i P1 under en hel vecka. I samband med fastemånaden Ramadan för några år sedan blev hon intervjuad av P4 Västerbotten – återigen som representant för muslimerna!

Avslutning
Men en person med ”Karins” bakgrund är naturligtvis inte representativ för muslimerna. Varken i Umeå, Sverige eller någon annanstans.

PS. En komisk detalj är att Andreas Lundgren (S) försöker använda ”Karins” hemtjänstföretag – som VK skrivit om – mot bland annat oss i Arbetarpartiet. Tyvärr har vi inget IB och kan inte göra egna kartläggningar av individer utan måste hålla oss till offentliga källor som tidningen Aftonbladet och Magnus Sandelins bok. Däremot kan vi konstatera att ”Karins” karriär inom den branschen började under den period då S i Umeå ännu var för ett fritt val inom hemtjänsten. Utan protester från exempelvis Andreas Lundgren (S). DS.

Lämna en kommentar