Politiska rapporter

50 000 britter kan ha dött i förtid till följd av nedskärningar

Demonstration mot Torypartiets nedskärningar. Foto: Julian Stallabrass (CC BY 2.0)
Staffan Marklund
Publicerad i
#170
Lästid 2 min

En ny studie beräknar att uppåt 50 000 britter skulle ha varit i livet om det inte varit för de nedskärningar inom offentlig sektor som genomfördes av landets konservativa parti (Tories) under åren 2010-2015. Det rapporterar tidningen The Guardian.

Studien är publicerad i BMJ (British Medical Journal). Den brittiska regeringens åtstramningar i välfärdssystemen har kritiserats internationellt under en längre tid. Det mest extrema exemplet handlar om en man som svalt ihjäl år 2018 efter att han nekats försörjningsstöd. Detta har fått bred spridning och även lett till krav på utredning.

Forskningen från BMJ har kunnat visa på ett samband mellan ett avstannande när det gäller den förväntade medellivslängden i Storbritannien och besparingarna inom välfärdssystemen. Medellivslängden i Storbritannien ökade totalt sett under mätperioden. I vissa regioner skedde dock en minskning från 2010 och framåt.

Utgifterna för trygghetssystemen vid exempelvis arbetslöshet och pension ökade fram till det att David Camerons Tory-regering kom till makten 2010. Under åren 2010-2011 samt 2014-15 skedde istället en reell sänkning. När det gäller kostnaderna för sjukvården skedde ingen minskning, men satsningarna blev betydligt blygsammare än före 2010. Även detta beräknas ha bidragit till ökningen i dödsfall.

Nya Arbetartidningen har tidigare skrivit om hur levnadsvillkoren i Storbritannien har försämrats. Det har skett en ökning både av mängden barn som förses med otillräcklig mängd mat samt mängden hemlösa i landet. I en FN-rapport från april 2019 beskrevs högerpolitiken i Storbritannien på följande sätt: ”Regeringen har inte hemlighållit sin vilja att ändra värderingssystemet [i landet] till att fokusera mer på personligt ansvar, att sätta upp stora gränser för offentlighetens stöd och att lägga ett enögt fokus på att få ut fler i arbete. […] det är denna mentalitet som har lett till sådant lidande och skadat det brittiska samhället. Brittiskt medlidande har ersatts av ett strafforienterat, elakartat och ofta kallhjärtat tillvägagångsätt” (Visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, sid 5 https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1).

Storbritannien utgör ett varnande exempel på de katastrofala konsekvenser som nedmonterade välfärdssystem kan leda till.

Lämna en kommentar