Inrikes

Rötan bland polischefer och ÖB:s bristande omdöme hotar demokratin

Staaf och Löfving
Två av de inblandade - dåvarande underrättelsechef Linda Staaf och ställföreträdande rikspolischef Hans Löfving. Foto: Faksimil Youtube
Jan Hägglund
Publicerad i
#184
Lästid 3 min

Det talas allmänt om en skandal inom polisledningen i Sverige. Och det handlar verkligen om en skandal. Eller om flera. Problemet är att media, även de tuffaste, försöker begränsa det hela till att vara en ”smutsig historia” som visserligen berör flera höga chefer men som i slutänden endast handlar om individer. Men problemen går mycket djupare än så. NyA kommer i en rad artiklar att visa hur rötan i toppen av statsmaskineriet beror på den rubbade jämvikten i samhället. Vi ska även visa att rötan bland topparna i samhället hotar de demokratiska fri- och rättigheterna.

De inblandade polischeferna måste sparkas. Men dessutom krävs en helt ny syn på höga statliga makthavare. Dessa bedriver politik och har ett långt större inflytande i verkligt centrala frågor än en vanlig riksdagsledamot. Därför borde dessa statliga makthavare tvingas söka väljarnas förtroende i allmänna val. 

De inblandade personerna

 • Anders Thornberg, rikspolischef
 • Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och länspolismästare
 • Linda Staaf, underrättelsechef, Nationella operativa avdelningen (Noa)
 • Anders Jakobsson, överåklagare
 • Ari Stenman, Polisens säkerhetschef
 • Linda Staafs polisvän
 • Micael Bydén, överbefälhavare (ÖB)

Detta har hänt

Under Mats Löfvings tid som chef på Nationella operativa avdelningen (Noa) rekryterade han Linda Staaf som underrättelsechef (också på Noa). Staaf saknade erfarenhet som polis och det fanns 21 andra sökande som hade mycket stor erfarenhet. Det har senare framkommit att Mats Löfving och Linda Staaf hade en relation vid tidpunkten då han tillsatte henne. Detta har lett till en förundersökning riktad mot Mats Löfving rörande grovt tjänstefel.

Men det kommer mer. En tid efter att förhållandet tagit slut anmäldes Mats Löfving två gånger för övergrepp mot Linda Staaf. Dels för grov fridskränkning, dels för misshandel. Den ena anmälan kom från polisens säkerhetschef Ari Stenman, den andra från en vän till Linda Staaf inom polisen, efter att Staaf talat med dessa två.

Båda anmälningarna lades snabbt ned av överåklagare Anders Jakobsson. Istället hamnade de hos rikspolischefen Anders Thornberg. Denne informerade sin dåvarande ställföreträdare, den för brott anmälde länspolismästaren Mats Löfving, om anklagelserna mot denne! Däremot fick varken polisens eller statens ansvarsnämnder något av dessa ärenden och har därför inte kunnat pröva dessa. I somras omskrevs Linda Staaf som överbefälhavare Micael Bydéns ”nya kärlek” (Expressen 21/9-22). Ursprungligen skulle Staaf ha börjat vid Justitiedepartementet i januari 2023. Dock verkar detta departement ha fått kalla fötter. Senare uppgifter gör gällande att Staaf blir kvar vid polisen. Det är oklart vilka arbetsuppgifter som hon kommer att anförtros.

Kommentarer

 • Hur svårt kan det vara för en åklagare att inleda en förundersökning när denne har ett utpekat brottsoffer (Linda Staaf), en misstänkt gärningsman (Mats Löfving) samt två vittnen (polisens säkerhetschef Ari Stenman och Linda Staafs vän inom polisen).
 • Rikspolischef Anders Thornberg och överåklagare Anders Jakobsson har uppträtt helt oacceptabelt. Deras främsta mål verkar ha varit att skydda Mats Löfving.
 • Både Mats Löfving och Linda Staaf borde, som toppchefer, genomgå ny säkerhetsprövning. De har utsatt sig för risken att hamna i klorna på utpressare genom sin hemliga relation.
 • Polisforskaren Bo Wennström anser att den stora polisreformen 2015 skapade kaos, gav upphov till många fall av nepotism och skapade en toppstyrd organisation (SR P1, 15/12-22).
 • Överbefälhavaren Micael Bydén borde, naturligtvis, inte ha ingått någon kärleksrelation med Linda Staaf mot bakgrund av bristen på ny säkerhetsprövning och behovet för en ÖB att ha allmänhetens, riksdagens, regeringens och andra myndighetspersoners förtroende.
 • Alla inblandade borde sparkas – inklusive Micael Bydén. ÖB har dåligt omdöme.

Läs vidare

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar