Göran Sandberg

Pendeltåg på station

SL säger upp pendeltågsavtal i förtid efter protester

Protest mot neddragningar på pendeltrafiken i Stockholm

Protester inom pendeltågstrafiken i Stockholm

Två brandmän sprutar skum

Ny dokumentär om miljöskandalen med PFAS i Kallinge

Fran Drescher håller tal

Historisk strejk i Hollywood

Svår torka byttes mot århundradets värsta översvämningar

IPCC:s sjätte rapport

Ny stor klimatrapport understryker vikten av snara åtgärder

Översvämmad väg

Klimatkatastrofer riskerar att sluka resurser från nödvändiga utsläppsminskningar

Havsbaserade vindkraftverk

Misstag att välja bort havsbaserad vindkraft

Ett dragdjur har dött i en sandöken

El Niño riskerar att leda till kraftiga värmeböljor

Skolbyggnad i tegel

Starka kopplingar mellan skolbolag och politiker