Nummer 189

Nya Arbetartidningen blir Veckans Nyheter

Läs om behovet av ett krisprogram för jobben – och namnbytet

Veckans Nyheter är från och med nu namnet på det som var Nya Arbetartidningen. Både gamla och nya läsare frågar sig sannolikt vad namnbytet innebär? Handlar det enbart om ett byte av namn – eller kommer tidningens innehåll att förändras? Här kommer svaret.

Medarbetare i detta nummer

Jan Hägglund, Davis Kaza, Agneta Björk, Staffan Marklund, Lars-Erik Utberg, Patrik Brännberg, Marika Atlegrim, Frank Pettersson och Aseem Raj.

Kontakta redaktionen

E-post redaktionen@veckansnyheter.se
Telefon 090-19 47 35